MASTER

Admitere în anul I la studii universitare de  MASTER – Sesiunea Iulie 2018

Nr. crt. Programul de studii Nr. locuri

buget

Domenii prioritare de dezvoltare a României (buget) Nr. locuri

taxă

Forma de învățământ Forma de concurs
1. Applied geophysics/ Geofizică aplicată

12*

 

38*

Invățământ cu frecvență (IF) 40% Interviu (pe probleme de Geologie structurală, Hidrogeologie, Geotehnică şi fundaţii, Geofizică aplicată şi ambientală, Geobiologie aplicată )

 

60%Media anilor de studii+ media examenului de licenţă/diplomă

2. Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale

16*

 5

29*

3. Geofizică

0

50*

4. Inginerie geologică și geotehnică ambientală

12*

 

38*

5. Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural

12*

 

38*

TOTAL

52*

5

193*

* – sub rezerva aprobării de către Senatul Universității din București

Criterii de departajare (în caz de medii egale pe ultimul loc de la buget):1. Media de la licență

2. Media anilor de studii

 

Calendar admitere sesiunea IULIE 2018

9-25 iulie 2018  – înscrieri

26 iulie 2018  – interviu

26 iulie 2018  – afișare rezultate, după ora 16,00

27, 28, 29 iulie 2018 – confirmări rezultate

29  iulie 2018 – rezultate finale