Organizare

Facultatea de Geologie si Geofizica are cinci departamente:

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității:

Președinte: prof.dr. Lucian Petrescu

Vicepreședinte: conf.dr.ing. Mihaela Stănciucu

Membrii: prof.dr. Mihai Emilian Popa

conf.dr.ing. Bogdan Niculescu

student Andrei Găvenea

student Ana-Maria Ramba