Prof. emerit dr. ing. Paul Georgescu

 Departamentul Geofizica


(n. 30.10.1939 – d. 21.03.2018)


Absolvent al Facultăţii de Geologie Tehnică din cadrul Universităţii Bucureşti (1957-1962), a obtinut titlul de doctor inginer in 1977, iar din 1993 a fost conducator de doctorat. A avut o îndelungată experienţa, de peste 50 de ani, în invăţământul superior, unde timp de 13 ani (1992 – 2005) a fost şeful Catedrei de Geofizică din Facultatea de Geologie şi Geofizică. A fost Profesor Consultant, ulterior Profesor Emerit, iar în calitate de Cercetător Ştiinţific I a îndeplinit funcţia de Director al Biroului de Expertiză şi Consulting al Universităţii din Bucureşti.

Profesor emerit dr. ing. Paul Georgescu s-a specializat în domeniul interpretării numerice a datelor geofizice la Institutul de Geofizică Aplicată din Munchen (1970-1971), unde a beneficiat de o bursa DAAD. Timp de şase luni (1999-2000) a lucrat ca cercetător invitat la Institutul de Fizica Globului din Paris, în calitate de coordonator al proiectului “Etude des signaux geoelectriques et geomagnetiques a l’observatoire de Chambon la Foret, France“. A obţinut Premiul Academiei Române “Gheorghe Munteanu Murgoci” (1977), Premiul Societăţii Române de Geofizică “Sabba Stefanescu” (1995) şi Certificate for Outstanding Achievements in Romanian Geophysics acordat de către Society of Exploration Geophysicists (SEG).

Domeniile de competenţă în care Profesor emerit dr. ing. Paul Georgescu a excelat, fiind un adevărat creator de şcoală şi un cercetător ştiinţific de talie mondială, sunt: Geofizica aplicată, Geofizica ambientală, Modelarea 1D, 2D şi 3D a anomaliilor de rezistivitate electrică. A participat în calitate de director sau cercetător în numeroase proiecte de cercetare naţionale şi internationale cu o tematică diversă, cum ar fi: modelarea 3D a anomaliilor de rezistivitate aparentă, studii privind aplicabilitatea metodelor geofizice în cartarea şi monitorizarea contaminării cu hidrocarburi, studiul geofizic al stabilităţii masivelor de sare, analiza influenţei furtunilor magnetice asupra reţelelor de transport al curenţilor, modele avansate de prelucrare a datelor seismicii de refracţie, utilizarea metodelor geofizice în detectarea hazardului antropic.

Profesor emerit dr. ing. Paul Georgescu a fost membru al mai multor asociatii profesionale din ţară şi străinătate: Preşedinte al Societăţii Române de Geofizică, Preşedinte al Societăţii Balcanice de Geofizică (2002-2005), Academia de Ştiinte Tehnice – membru corespondent, European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) – membru.

Departamentul de Geofizică al Facultăţii de Geologie şi Geofizică – Universitatea din Bucureşti îi va purta o eternă recunoştinţă şi admiraţie Domnului Profesor emerit dr. ing. Paul Georgescu, pentru sprijinul şi contribuţiile de excepţională valoare aduse şcolii româneşti de Geofizică.