Studii universitare de Licenta

SESIUNE DE EXAMEN ANI TERMINALI:  Programarea examenelor gr. 301, 401, 402, 403, 404

————————————————————————————————————————————————————-

FINALIZARE STUDII  (SESIUNE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE): Comisii licenta-disertatie iunie 2018-date sustinere

Acte necesare la înscriere pentru susținerea licenței/disertației:

–        2 poze ¾ pe hârtie fotografică (în ţinută obligatorie)

–       certificatul de naștere, copie *

       diploma de bacalaureat / licență *

–        fişa de lichidare completată 

–        declaraţie de autenticitate a lucrării avizată de profesorul coordonator

–        lucrarea de licență/disertaţie însoţită de referatul profesorului coordonator (se poate depune la înscriere sau la Secretarul comisiei cu o zi înainte de susținere)

           * – se fac copii de către Secretariat și se adaugă la dosarul de înscriere al studentului

—————————————————————————————————      

Formulare de înscriere licență/disertație iunie 2018:

– cerere de înscriere licență: în lucru

– cerere de înscriere disertație: în lucru

– fișă lichidare : în lucru

– declarație de autenticitate: DECLARATIE autenticitate / Declaration of authenticity

– referat coordonator licență: Formular_referat_LICENTA

– referat coordonator disertație: Formular_referat_disertatie

____________________________________________________________

ORARE LICENTA