Anunțuri

Luni 26.06.2023, in sediul din str. Traian Vuia, nr 6, et II, sala II-4,
va avea loc sustinerea examenului de admitere pe postul de asistent pozitia 15 in cadrul statului de functii al 
Departamentului de Inginerie Geologica si Geofizica.
Orele de desfasurare ale probelor de concurs sunt:
12:00 – proba scrisa si, respectiv, ora 14:00 – proba orala.
Detalii asupra concursului gasiti in link-ul:


Granturi UE 2023 pentru cercetători

Cercetătorii români se pot înscrie la bursele postdoctorale din 2023, în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), într-un nou apel lansat de Comisia Europeană, la nivelul UE.

Înscrierile se fac AICI, până pe 13 septembrie 2023 și se preconizează că vor fi finanțate peste 1.200 de proiecte, valoarea acestora depășind 260 de milioane EUR.


Burse în străinătate 2023 pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare, acordate prin concurs național

Între 1200 și 2000 euro pe lună, valoarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare, acordate prin concurs național, pentru cel mult 10 luni în anul universitar 2023-2024. Condițiile de înscriere și domeniile de interes pentru care se acordă bursele în fișierul atașat Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului national de acordare a burselor in strainatate 2023


Selecție Centralizată pentru mobilități de predare Erasmus+ 2023

S-a declanșat selecția centralizată pentru mobilități de predare Erasmus+ 2023, pentru un număr total de 180 de bursieri pe întreaga universitate, pentru mobilități derulate în perioada 1 martie – 30 octombrie 2023.

Selecția va avea loc la nivel central (DRI – Biroul Erasmus+), prin depunerea dosarelor de candidatură exclusiv online prin formularul disponibil la adresa  https://forms.gle/Xz6rL8NeYXyPqY6h6, până la epuizarea fondurilor Erasmus+ alocate acestor mobilități, respectiv:

– 120 de bursieri pentru mobilități finalizate până la 31.05.2023, cu finanțare din proiectul KA103-2020,
– 60 de bursieri pentru mobilități finalizate până la 30.10.2023, cu finanțare din proiectul KA131-2021.

Criteriile minimale de eligibilitate și selecție pentru mobilități de predare Erasmus sunt următoarele:
calitatea de personal didactic al UB: angajat cu contract de munca în UB pentru activități de predare, pe perioadă determinată/nedeterminată, cu sau fără titlul de doctor; doctoranzi cu sarcini de predare în anul academic 2022-2023,
-cunoașterea unei limbi străine nivel minim B2,
-prezentarea unui plan de predare provizoriu care să conțină obiectivele și activitățile propuse pentru perioada de mobilitate.

Evaluarea candidaturilor și validarea acestora va fi continuă, cu condiția ca dosarul de candidatură să fie complet, în baza prevederilor acordurilor bilaterale Erasmus încheiate și conform criteriilor minimale de eligibilitate și selecție.

Rezultatele selecției se vor comunica pe pagina de internet a Biroului Erasmus+ (o dată la două săptămâni) și direct candidaților, în vederea eficientizării demersurilor administrative pentru deplasare.
Eventualele contestații se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data informării candidatului asupra rezultatului și vor fi soluționate în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

Un candidat poate depune două dosare diferite, unul pentru o mobilitate derulată până la 31.05.2023 și altul pentru o mobilitate derulată până la 30.10.2023, în cadrul a două universități gazdă diferite.

În vederea validării și selecției, dosarul de candidatură trebuie să cuprindă obligatoriu:
– Solicitare de participare la selecție, avizată la nivel de facultate: Director Departament, Responsabil Erasmus și Decan,
– Curriculum Vitae, redactat în limba engleză, franceză sau în altă limbă de circulație internațională,
– Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (plan de predare), avizat la nivel de facultate UB,
– Scrisoare de invitație/acceptare din partea instituției gazdă, cu mențiunea perioadei mobilității de predare.

Stagiul Erasmus pentru mobilități de predare poate avea loc în cadrul universităților partenere Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023, în conformitate cu acordurile Erasmus semnate pentru fiecare facultate a UB și cu acordul Erasmus+ semnat cu universitățile membre ale Alianței CIVIS (acord valabil pentru toate domeniile de predare și fără număr de locuri predefinit). 

Destinațiile posibile conform cu acordurile Erasmus și documentele tip sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1mGKzNwgshZ0_Cympxc2uKIJ59X_nO0eD?usp=share_link.

Mobilitățile de predare Erasmus+ vor fi finanțate pentru o perioada de minim 4 zile în instituția gazdă (2 zile consecutive de predare și 2 zile pentru transport) și maxim 7 zile (5 zile de predare și 2 zile pentru transport). Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un număr minim de 8 ore de predare pentru 5 zile.

Informațiile vor fi de asemenea disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/profesori-erasmus/.


Hotărârea 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

In Monitorul Oficial nr. 118 din 10.02.2023 s-a publicat HG 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare. 

Bursele în străinătate pentru studii universitare de masterat, doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare vor fi acordate pe baza unui concurs organizat la nivel național, potrivit HG.


Competiția Games of Science 2023

 

Universitatea din Bucuresti anunta organizarea celei de-a doua ediții a competiției Games of Science, în cadrul căreia, masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători ai Universității din București sunt invitați să se înscrie.

Evenimentul oferă tinerilor cercetători din România acces la ateliere de comunicare publică, un concurs cu premii de 2.000 de euro și acces într-o comunitate globală de changemakers.

Înscrierea pentru training și concurs este gratuită și realizează prin completarea formularului disponibil aici.

Programul sesiunilor de training, dar și mai multe detalii cu privire la concurs pot fi accesate aici.


Burse ROMGAZ 2023 

 

În atenția studenților la zi din anii III şi IV la specializările Geofizică și Inginerie geologică și în atenția celor care urmează un program de studii universitare de master, la specializările Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale, Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală, Geofizică aplicată (Applied Geophysics) în cadrul Facultății de Geologie și Geofizică – Universitatea București

 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. demarează programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Facultatea de Geologie și Geofizică – Universitatea din București.

În cadrul programului se vor acorda, pe bază de concurs de dosare și interviu un număr de 2 burse. Sunt eligibili pentru participarea la Concurs studenții/masteranzii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Studenți/masteranzi de cetățenie română;
  • Vârsta maximă 26 de ani;
  • Sunt studenți integraliști, înscriși la Facultatea de Geologie și Geofizică, la categoriile „învătământ cu frecvență buget” sau „învătământ cu frecvență taxă”, în anul III sau IV de studii, la specializările Geofizică și Inginerie geologică (studenți cu media anului anterior de studii minimum 8.00)

sau

  • sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializarea Geofizică și Inginerie geologică sau altă specializare cu licență din domeniul geologiei și  urmează un program de studii universitare de master la specializările Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale, Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală, Geofizică aplicată (Applied Geophysics) din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică – Universitatea București (media generală a anilor de studii universitare de licență minimum 8.00, pentru masteranzii din anul I, iar pentru masteranzii din anul II, media anului anterior de studii minimum 8.00).
  •  nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de performanță/merit/sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat.

În situația în care studenții/masteranzii admiși în programul de burse obțin venituri din alte surse, aceștia vor fi nevoiți să renunțe la acestea dacă vor fi selectați.

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesare a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitoare  la desfăşurarea programului de burse.

Concursul se va desfășura în perioada: 16 ianuarie 2023 – 30 ianuarie 2023

Regulamentul concursului are caracter public și este disponibil pe site-ul  https://gg.unibuc.ro.

Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.

 


coLABORATORUL de IDEI

Universitatea din Bucuresti lanseaza coLABORATORUL de IDEI.

Evenimentul, care va avea loc în perioada 26-30 octombrie 2022 la Stațiunea Zoologică a UB de la Sinaia, își propune să aducă împreună studenți/ masteranzi/ doctoranzi de la toate facultățile Universității din București.

Înscrierile sunt deschise până miercuri, 19 octombrie 2022, prin completarea formularului disponibil aici: https://forms.gle/G5D99Smft1Am5jGA7.

Sub coordonarea Adei Roseti, specialist în comunicarea științei și jurat al competiției UBtalks, echipa coLABORATORULUI de IDEI va identifica acea idee care să fie sufletul campaniei de admitere 2023 la Universitatea din București.

Mai multe detalii cu privire la coLABORATORUL de IDEI pot fi consultate în materialul disponibil aici: https://unibuc.ro/am-prelungit-inscrierile-colaboratorul-de-idei-asteapta-ideea-ta-pana-pe-19-octombrie-2022.


Burse acordate de Confederația Elvețiană în anul universitar 2022-2023

Agenția de Credite și Burse de Studii anunță pentru anul universitar 2023/2024, următoarele categorii de burse acordate de Confederația Elvețiană:

– Burse de cercetare;

– Burse pentru doctorat;

– Burse postdoctorale.

Detalii în fișierul atașat ELVETIA 23-24


Programul Fulbright Visiting Scholar 2022

Programul Fulbright Visiting Scholar (pentru cetățenii români) oferă burse in anul academic 2023/2024 cadrelor didactice și cercetătorilor din universități, centre și institute de cercetare, care sunt interesate/interesați să predea sau să realizeze studii și cercetări în mediul academic american. Data limită de înscriere pentru acest program este 7 noiembrie 2022. Candidații sunt invitați să aplice pentru stagii de cercetare, de predare sau cu proiecte combinate (cercetare și predare), în orice domeniu, cu excepția medicinei clinice. De asemenea, este util de știut că invitația de la potențiala universitate gazdă din S.U.A. nu este obligatorie în acest stadiu al competiției, aceasta poate fi transmisă pe email și după deadline, recomandabil – până în prima parte a lunii decembrie, 2022.

Mai multe informații despre programul Fulbright Visiting Scholar Award sunt disponibile la: https://fulbright.ro/competition/2023-2024-visiting-scholar-program/


Burse postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 2022

Absolvenții de studii doctorale cu minimum 8 ani de experiență în cercetare (de la data obținerii diplomei de doctorat) care doresc să-și sporească potențialul creativ și inovator sunt încurajați să aplice, până pe 14 septembrie 2022, la una dintre bursele postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Detalii aici: https://www.urv.cat/en/research/support/pre-award/msca-postdoctoral-fellowships/?utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_campaign=mscapf22_conveni

Domeniile de interes circumscrise burselor Marie Sklodowska-Curie sunt următoarele: Științele Vieții și Pământului, Științe, Medicină și Sănătate – Nutriție și Boli Metabolice, Științe Sociale și Inginerie și Arhitectură

https://unibuc.ro/apel-pentru-inscrieri-la-bursele-postdoctorale-marie-sklodowska-curie-2/


Premiile “Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”, 2022

Vă invităm să participați la ediția a VIII-a a premiilor “Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”, 2022.

Concursul este organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Prof. Dr. Rada Mihalcea.

Detalii în fișierul atașat Concurs Tineri cercetatori_stiinte+inginerie


Programul Open4U Internship @OMV Petrom

Programul de internship Open4U Internship @OMV Petrom continuă și în anul 2022.

Programul vine în întâmpinarea tinerilor care vor să descopere industria energetică și mediul de afaceri, dându-le ocazia să se familiarizeze cu activitățile specifice principalelor departamente din compania noastră.

Criterii de eligibilitate:

• Ești student/ă în anul II, III, IV sau masterand/ă
• Ești printre primii din clasă: ai promovabilitate de 100% a examenelor și o medie de minim 8 pe ultimul an de studiu (dovedită prin adeverință de la facultate)
• Ai cunoștințe avansate de limba engleză
• Bifezi cu succes principalele competențe digitale
• Împărtășești principiile OMV Petrom

Detalii pe canalele social media:

 


                                                             Rezultate competiții finanțate de către UEFISCDI 2022

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) 2021 

Rezultate finale ale competiției naționale de proiecte de cercetare postdoctorală – PN-III-P1-1.1-PD-2021 PD2021_PROIECTE APROBATE_STIINTELE PAMANTULUI_martie 2022

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) 2021

Rezultate finale ale competiției naționale de proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe – PN-III-P1-1.1-TE-2021 TE_2021_Proiecte aprobate_Stiintele Pamantului_mai 2022

Proiecte de cercetare exploratorie (PCE) 2021

Rezultate finale ale competiției naționale de proiecte de cercetare exploratorie – PN-III-ID-PCE-2021-3 PCE 2021_Proiecte acceptate la finantare_STINTELE_PAMANTULUI_mai 2022

Îl felicităm pe colegii noștri, conf.dr. Relu Roban, lect.dr. Vasile Ștefan și dr. Ion Francovschi pentru punctajul foarte bun obținut, punctaj care situează propunerile de proiect printre cele finanțate.


Imperial Barrel Award (IBA) 2022

Actualizare 25 martie 2022 – Echipa participantă la Imperial Barrel Award s-a clasat în etapa finala regională (Europa)!

 

Mulțumim profesorilor coordonatori Lector Dr. Ing. Ioan Munteanu, Dr. Ing. Dorina Țambrea și Msc. Ing. Andra Mârza pentru implicarea și susținerea de-a lungul competiției. 

 

O echipă de cinci studenți din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică din Universitatea din București participă în perioada 24-25 martie 2022 la competiția internațională a American Association of Petroleum Geologists (AAPG), numită Imperial Barell Award (IBA), sub îndrumarea Lector Dr. Ing. Ioan Munteanu și cu sprijinul coordonatorilor din industria de petrol și gaze: Dr. Ing. Dorina Țambrea și Msc. Ing. Andra Mârza. Poster IBA 2022

Cei cinci studenți sunt înscriși la programul de master Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale, și programul de licență Inginerie Geologică (grupa opțională Ingineria Geologică a Resurselor). Aceștia sunt:

– Călin Niță (master EBSRM);

– Constantin Lazăr (master EBSRM);

– Bianca Ghioarcă (master EBSRM);

– Ana-Maria Ramba (licență IG);

– David Stroea (licență IG).

Concursul Imperial Barell Award este dedicat studenților din domeniul Geoștiințelor, și presupune evaluarea timp de 8 săptămâni a potențialului de hidrocarburi al unui bazin de sedimentare în urma analizei și interpretării integrate a unui set de date geologice și geofizice. După aceste 8 săptămâni, echipele din toate centrele universitare înscrise se întâlnesc la Praga, unde își prezintă proiectele.

Competiția oferă studenților posibilitatea de a-și utiliza cunoștințele dobândite  de-a lungul anilor de studiu și oportunitatea de a experimenta potențialul de creativitate, știință, tehnologie și eficiență privind viitorul explorării pentru noi resurse de energie.

An de an echipa Facultății noastre a reușit performanțe din ce în ce mai bune, iar interesul studenților a crescut pe măsură. Studenții știu că, având menționată în CV participarea la IBA, o aplicație pentru angajare iese în evidență din multitudinea de solicitări.

Prezentarea în cadrul semifinalei regionale se va desfășura la finalul lunii martie 2022. Le dorim mult succes și îi asigurăm de întreaga noastră susținere.

Pentru detalii accesați următorul link: https://iba.aapg.org/program

 

Mobilități de studiu Norvegia

A fost lansata selecția pentru mobilități de studiu în cadrul proiectului SEE cu numărul 20-MOB-0007, director de proiect prof. univ. dr Bogdan Murgescu.

Sunt disponibile 8 de mobilități de studiu la universitatea parteneră din proiect, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, în anul academic 2022 – 2023. Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic (dar nu mai mult de 6 luni). Grantul pentru subzistență este de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro.

O scurtă prezentare a proiectului 20-MOB-0007 se găsește în documentul atașat, iar știrea se află la adresa : https://unibuc.ro/universitatea-din-bucuresti-anunta-lansarea-selectiei-pentru-mobilitati-de-studiu-in-cadrul-proiectului-see-pentru-ntnu-din-norvegia/

Selecția pentru aceste burse are loc la nivel central, iar termenul limită de aplicație este 28 februarie 2022, ora 12:00.

 

În data de 8 decembrie 2021, ora 11, SC E-NFORMATION SRL, în calitate de reprezentant in Romania al editurilor stiintifice care produc bazele de date, va susține o  sesiune de instruire despre continutul, modul de utilizare si instrumentele oferite de fiecare resursa electronică de documentare.

Studentii sunt invitati sa participe la aceasta sesiune de instruire importanta pentru viitorul lor profesional.

“Acces electronic la literatura stiintifică pentru sustinerea și promovarea sistemului de cercetare și educatie din România”.

Trainingul se va desfasura online. Inscrierea se face online pe site-ul Enformation,  iar cu 2 ore inainte de eveniment cei inscrisi vor primi un link si pot participa la sesiunea de training.

 Persoanele care participă la training  au posibilitatea de a descarca Certificatul de participare la eveniment din contul personal de pe platforma Enformationwww.e-nformation.ro.


Universitatea din București organizează un eveniment de informare și conștientizare în rândul comunității cu privire la importanța vaccinării, intitulat „Informat și vaccinat. Specialiștii UB, în dialog cu comunitatea”. Acesta va avea loc online vineri, 12 noiembrie 2021, începând cu ora 13:30, și va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Universității din București.  Se pot adresa întrebări la adresa de e-mail vaccinare.anticovid@unibuc.ro sau în secțiunea de comentarii a postărilor publicate în albumul Informat și vaccinat de pe pagina de Facebook a UB.

 

UB Learning Center – Program workshopuri online

 

CIVIS

Studenții Universității din București, invitați să aplice la programul de cursuri deschise online, lansat de CIVIS. Detalii in link-ul https://unibuc.ro/studentii-universitatii-din-bucuresti-invitati-sa-aplice-la-programul-de-cursuri-deschise-online-lansat-de-civis/

Studenții UB sunt invitați să se înscrie la microprogramele Global Awareness și Civic Engagement, organizate de Universitatea din București în parteneriat cu Universitatea din Tübingen și Universitatea Autonomă din Madrid, sub egida CIVIS. Perioada de înscriere pentru ambele cursuri: 6 septembrie – 20 octombrie 2021. Detalii la link-ul https://unibuc.ro/studentii-ub-invitati-sa-se-inscrie-la-microprogramele-global-awareness-si-civic-engagement-organizate-de-universitatea-din-bucuresti-in-parteneriat-cu-universitatea-din-tubingen-si-universitatea-au/

Concurs național pentru burse de studiu

Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:

– studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;

– stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

– cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.

De asemenea, 03 noiembrie 2021 este termenul limita pentru depunerea candidaturilor la Bursele de cercetare si formare postuniversitara si postdoctorala „Vasile Parvan” la Accademia di Romania din Roma si „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia.

Pentru informaţii suplimentare, datele de contact sunt: Site: www.roburse.ro 

 

Premiul “Tineri Cercetatori in Stiinta si Inginerie”

Organizat de Prof. Rada Mihalcea (U. Michigan) impreuna cu Primaria Cluj-Napoca

http://www.primariaclujnapoca.ro/Premiul-Tineri-Cercetatori-in-Stiinta-si-Inginerie.html

https://www.facebook.com/TineriCercetatoriStiintaInginerie

Conditii de participare

_______________________________________________________________________________________________

 

 
Overview . We are very pleased to cordially invite all the scientists, researchers, managers, engineers and Ph.D. students to actively participate at “UNIVERSITARIA SIMPRO 2021” and to give their scientific contribution to the success of this major event with the theme „QUALITY AND INNOVATION IN EDUCATION, RESEARCH AND INDUSTRY – THE SUCCESS TRIANGLE FOR A SUSTAINABLE ECONOMIC, SOCIAL AND …
www.upet.ro

_________________________________________________________________________________________

Informare cu privire la situația infecției cu Coronavirus COVID-19

În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19 la nivel internațional, dar și al unui număr mic de cazuri în București, cazuri care nu au nicio legătură cu instituția noastră, Universitatea din București, prin Biroul Executiv al Consiliului de Administrație întrunit în data de 9 martie 2020, a luat următoarele decizii: Informare Coronavirus-3


Alegeri pentru functiile si structurile de conducere de la nivelul departamentelor, facultatii si universitatii, mandatul 2019-2023

 

Apel umanitar – un gest de solidaritate cu colega noastra – click aici