Asociații studențești profesionale

Octogon

https://www.facebook.com/segbucharest/photos/a.703780189820242/1871964236335159


Andreea Maria Pavel, studentă în anul IV la specializarea Geofizică a Facultății de Geologie și Geofizică, a obtinut premiul al III-lea in cadrul 6th SEG Europe and Eurasia Virtual Student Conference cu prezentarea “Archaeological geophysical surveys applied in Ancient Romula Town, Olt County, Romania”. Conferința a fost dedicată studenților din anul terminal de la ciclul de licență, masteranzilor și doctoranzilor:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930172047746625536/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BW2D6hQFCSoCK4ovUElSUnQ%3D%3D


Studenții geofizicieni ai UB au primit titlul de “cel mai bun chapter studențesc al Societății Geofizicienilor de Explorare din SUA” în anul 2021. https://unibuc.ro/studentii-geofizicieni-ai-ub-au-primit-titlul-de-cel-mai-bun-chapter-studentesc-al-societatii-geofizicienilor-de-explorare-din-sua-in-anul-2021/