COORDONATORI PROGRAME DE MASTER

Inginerie geologică și geotehnică ambientală (IGGA): conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU și asist.dr.ing. Mihai SAMOILĂ

Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale (EBSRM): prof.dr.ing. Marius STOICA

Applied geophysics/ Geofizică aplicată(AG): conf.dr.ing. Bogdan NICULESCU

Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (GBA)-master interdisciplinar:  lect.dr.ing. Alexandru ANDRĂȘANU

Planuri înv.Master 2019-2020

Plan inv.2018-2019-AG

Plan inv.2018-2019-EBSRM

Plan inv.2018-2019-GBA

Plan inv.2018-2019-IGGA

____________________________________________________________________________

Planuri de învățământ master 2017-2018