Centrul Lythos

Director : conf.dr. Relu Roban (E-mail: reludumitru.roban@g.unibuc.ro)

Domenii de cercetare ştiinţifică:

 • geochimie;
 • geocronologie;
 • mineralogie;
 • petrografie;
 • sedimentologie;
 • geologia mediului;
 • arheologie.

Link EERTIS – European Research Infrastructures System (servicii furnizate și echipamente de cercetare din dotare) : https://eeris.eu/ERIF-2000-000J-0527

În cadrul acestui centru funcționează Laboratorul de Petrocronologie al Universității din București (https://sites.google.com/ducea.com/ubpetrochronlab/history). Acesta folosește un spectrometru de masă cu plasmă indusă (ICP-MS) cu cuadrupol de ultimă generație în tandem cu un sistem de ablație laser Iridia (produs de firma TELEDYNE). Sistemul de ablație laser utilizează un laser de 193 nm, care este capabil să introducă probe controlate spațial și de dimensiuni foarte mici (reprezentând cratere de minim un 1 micron). Aplicațiile în biochimie, arheologie, știința și securitatea alimentelor, gemologie, etc. complementează foarte bine multitudinea de aplicații în geologie și științe planetare. Laboratorul se poziționează în a încerca să devină un lider regional în geocronologie.

 

PLATFORMA DE GEO-ȘTIINȚE – INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

 Mineralogie si petrologie optica 

Difractometrie de raze X – X’PERT PANalytical

Fluorescenta de raze X – XGT-7200 micro-XRF analyzer HORIBA

Granulometrie – Laser Diffraction Particle Size Distribution Analyzer LA-950 HORIBA

Spectrometrie IR – JASCO FT-IR-4000

 

Proiecte de cercetare derulate:

 • Proiect „Paleotopography and Crustal Evolution(acronim: PACE); PNRR-III-C9-2023–i8 https://sites.google.com/g.unibuc.ro/pace/home
 • Proiect „Evolutia globala a arcurilor magmatice in 4-D si testarea modelului arclogitic pentru originea continentelor”; PN-II-ID-PCE-2011-3-0217 https://sites.google.com/site/pniiidpce201130217/
 • Proiect “Testarea geochimica a delaminarii litosferice cu aplicatii la tectonica marginilor convergente” (acronim: DRIPS); PN-III-P4-ID-PCE-2016-0127 https://sites.google.com/site/pniiidpce20160127/
 • Proiect „Noi metode de urmărire a modificărilor crustale regionale și globale utilizand geochimia rocilor magmatice si a sedimentelor derivate” (acronim: CUTE); PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0014    http://www.geodin.ro/CUTE/
 • Proiect „Subductia neregularităților batimetrice ale placilor oceanice (munți submarini și zone de fractură) și influența asupra marginilor de subducție active” (acronim: SUBMARIN); PN-III-P4-ID-PCE-2020-0977  https://submarin.unibuc.ro/submarin
 • Proiect „Ediacaranul superior – Cambrianul inferior din partea de sud-vest a Balticii: medii depozitionale, modificari ale nivelului marin si paleogeografie” (acronim: MPB); PN-III-P1-1.1-PD-2021-0400    https://frankovski.wixsite.com/baltica/blog
 • Proiect „Descifrarea evoluției bazinelor sedimentare slab conservate: deducții din analiza suturii mezozoice Ceahlău-Severin, Orogenul Carpatic” ; PN-III-P4-PCE2021-0901