Conducere

Decan

Prof. dr. Lucian Laurențiu Petrescu

(lucian.petrescu@gg.unibuc.ro)

Prodecan

Conf. dr. ing. Mihaela Stănciucu

(stanciucumihaela@yahoo.com)