Info Personal

Concursuri didactice

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată, anul universitar 2019-2020

Rezultatele concursurilor didactice

Lector universitar poziția 10, Departamentul de Geologie – candidat dr. Ioan Munteanucâștigător

Lector universitar poziția 6, Departamentul de Inginerie Geologică – candidat asist.dr. Ungureanu Constantincâștigător

Calendarul desfășurării concursurilor didactice Calendarul-desfasurarii-concursurilor-didactice-in-sem.-I-al-anului-univ.-2019-2020-perioada-NEDETERMINATA

Se scot la concurs in semestrul 1 al anului universitar 2019-2020 urmatoarele posturi didactice pe perioada nedeterminată:

Departamentul de Geologie:

Lector universitar, poziția 10. Disciplinele : Analiza bazinelor de sedimentare, Stratigrafie seismică, Explorarea zăcămintelor de hidrocarburi, Tectonică

Tematica de concurs și bibliografia Post concurs_Lector 10_Departament_Geologie_tematica si bibliografie

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor  Fisa-de-verificare-a-indeplinirii-standardelor-Geologie

Departamentul de Inginerie Geologică:

Lector universitar, poziția 6 . Disciplinele : Mecanică, Geotehnică și Fundații I, Geotehnică și Fundații II (proiect)

Tematica de concurs și bibliografia Post concurs_Lector 6_Departament_Inginerie Geologica_tematica si bibliografie

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor Fisa-de-verificare-a-indeplinirii-standardelor-Inginerie-Geologica

______________________________________________________________________________

Procedura de acordare a fondului pentru mobilitati_2017