Doctorat

acte originale neridicate din dosare

Director Școala Doctorală de Geologie (SDG)

prof.dr.ing. Daniel SCRADEANU

email: daniel.scradeanu@gg.unibuc.ro

mobil: 0721043952

                                     Consiliul Școlii Doctorale de Geologie (CSDG)

1.  Prof.dr.ing.Daniel SCRĂDEANU

2. Dr.ing. Marin PALCU

email: marin.palcu@geoaqua.ro

3. Drd.Florin NACHE

email: nacheflorin@yahoo.ro