Internship-uri

Program Internship pentru studenți și masteranzi Open4U 2024 – OMV Petrom SA

Programul Open4U se va desfășura în perioada Iulie-August 2024 și oferă studenților șansa de a aplica cunoștințele teoretice într-un mediu practic și de a dobândi experiență în domeniul lor de interes. Fiecare student va avea un mentor alocat, care îl va ghida și îl va ajuta să pună în practică cunoștințele acumulate. Indemnizația lunară este în valoare de 4.000 RON brut. Anul acesta sunt peste 80 de locuri disponibile în toate departamentele companiei, iar o parte se adresează studenților și masteranzilor de la Facultatea de Geologie și Geofizică.

Înscrierile se pot face până la data de 15 aprilie 2024, la adresa open4u@professional.com.ro

Toate detaliile despre ediția din 2024 pot fi consultate aici: Internshipul Open4U | OMVPetrom.com


Programul de burse „ROMGAZ SCHOLARSHIPS” ediția 2023 – 2024

În atenția studenților la zi din anii III sau IV de studii la specializările Geofizică și Inginerie geologică şi a celor care urmează un program de studii universitare de master, specializările Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale, Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală, Geofizică aplicată (Applied Geophysics)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. continuă programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Facultatea de Geologie și Geofizică.

Concursul se va desfășura în perioada 15 noiembrie 2023 – 8 decembrie 2023.

În cadrul programului se vor acorda anul universitar 2023-2024 un număr de 4 burse (2 burse pentru specializarea Inginerie geologică și 2 burse pentru specializarea Geofizică) pe bază de concurs de dosare și interviu.

Pentru aceste burse, aplicanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Studenți/masteranzi de cetățenie română;
  • Vârsta maximă 26 de ani;
  • Sunt studenți integraliști inmatriculati la Facultatea de Geologie și Geofizică, la categoriile „învătământ cu frecvență buget” sau „învătământ cu frecvență taxă”, în anul III sau IV de studii, la specializările Geofizică și Inginerie geologică (studenți cu media anului de studii anterior minimum 8.00)

sau

sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializarea Geofizică și Inginerie geologică sau altă specializare cu licență din domeniul geologiei și  urmează un program de studii universitare de master la specializările Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale, Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală, Geofizică aplicată (Applied Geophysics) din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică – Universitatea din București.

Pentru toți masteranzii, media generală a celor 4 ani de studii de licență trebuie să fie minimum 8.00, iar în cazul masteranzilor din anul II și media de finalizare a anului anterior de studiu să fie minimum 8.00.

  • Nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de performanta, burse sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat.

În situația în care studenții/masteranzii admiși în programul de burse obțin venituri din alte surse, aceștia vor fi nevoiți să renunte la acestea.

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesar a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitor la desfăşurarea programului de burse. 

Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.