Inginerie geologică

Program de LICENTA de 4 ani cu 240 credite ………………………………..> > > > > >…………………. Oferta studii

Plan de invatamant pentru Inginerie Geologica

Fisele disciplinelor din Planul de invatamant

ANUL I
ChimieFizica IGeometrie analitica si diferentiala
Geologie fizica ICristalografiePaleontologie
TopografieAnaliza matematica si algebra liniaraChimia proceselor naturale
Fizica globuluiGeologie fizica IIMineralogie
Cartografie geologicaLimba englezaPractica
ANUL II
Ecuatii diferentialeFizica IIStatistica
Petrologie endogenaRezistenta materialelorStratigrafie
Geologie marinaMatematici specialePetrologie sedimentara
MecanicaHidraulicaGeofizica aplicata
Geologie structuralaForaj si lucrari minierePractica
Principii de ecologieVulcanologieLimba engleza
ANUL III
Infografica IGeologie istoricaHidrogeologie I
Geofizica aplicataTectonicaInfografica II
Geotehnica I si fundatii/Geochimie aplicata IIGeotehnica II si fundatii/Geochimie aplicata IIHidrogeologie II/Microfaciesuri carbonatice
Geochimie ambientala/Procese magmatice si metamorficeGeofizica ambientala/Geofizica de sondaManagementul depozitelor de deseuri/Micropaleontologie aplicata
ANUL IV
Geologia Romaniei Zacaminte de substante minerale solideGeologie inginereasca
Zacaminte de hidrocarburiInterpretarea geologica a datelor geofizicePoluarea si protectia apelor subterane
Stratigrafie seismicaHidrogeologie minieraResurse minerale nemetalifere
Exploatarea si managementul resurselor mineraleAnaliza bazinelor de sedimentareSimularea dinamnicii apelor subterane
Geologia zacamintelor de carbuniGeologie inginereasca ambientalaExploatarea zacamintelor de hidrocarburi
Geologie economicaHidrogeologie ambientalaPaleomagnetism