Organizare

Facultatea de Geologie si Geofizica are cinci departamente:

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității:

Președinte: Prof.dr.ing. Lucian Petrescu

Vicepreședinte: Conf.dr.ing. Mihaela Stănciucu

Membri:

Prof.dr.habil ing. Mihai Emilian Popa

Conf.dr.ing. Bogdan Niculescu

Student Andrei Găvenea

Student Ana-Maria Ramba