D.C.G.G.A

Departamentul de Cercetare “Geologie și Geofizică Ambientală”

Director centru: Lect. dr.ing. Iulian Popa
Date contact:
Tel: 0740003863
E-mail: iulian.popa@g.unibuc.ro
Domenii de activitate:
– investigarea resurselor de apă subterană (ape potabile, ape
minerale naturale, ape geotermale)
– proiectarea și optimizarea captărilor de apă subterană
– testarea hidrodinamică a acviferelor și forajelor
– modelarea matematică a curgerii și transportului de masă și
căldură
– proiectarea sistemelor de drenaj (epuisment)
– Studiul stabilității zonelor afectate de lucrări miniere de
suprafață și subterane (în special pentru zăcăminte de sare)