D.C.G.G.A

Departamentul de Cercetare “Geologie și Geofizică Ambientală” (DC–GGA)

 

Director centru:      Lect. dr.ing. Iulian Popa   (iulian.popa@g.unibuc.ro)

 

”Activitățile desfășurate în cadrul DC-GGA sunt dedicate identificării, caracterizării și evaluării resurselor de apă subterană, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.

                Proprietățile hidrogeologice ale formațiunilor geologice sunt studiate, la diferite scări, pentru a calcula și modela curgerea apelor subterane și transportul contaminanților. Aplicațiile practice în domeniul Ingineriei geologice ambientale, a studiilor de impact și a evaluărilor de mediu sunt multiple.”

 

Teme de cercetare

 • Caracterizarea și modelarea sistemelor acvifere:

  • cercetarea și optimizarea exploatării apelor subterane (potabile, minerale naturale, termale);
  • calcul de bilanț hidrologic și hidrogeologic;
  • studiul calității apelor subterane (proprietăți fizico-chimice, micro-biologice);
  • determinarea parametrilor hidrogeologici prin interpretarea testelor hidrodinamice (teste de pompare);
  • sinteza și interpretarea datelor pentru elaborarea modelului conceptual;
  • construirea modelului matematic și realizarea de simulări pentru testarea diverselor scenarii;
 • Vulnerabilitatea și Protecția apelor subterane:

  • evaluarea și cartografierea mobilității apei și a contaminanților în subteran;
  • evaluarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru captări de apă (potabilă, minerală naturală, termală) sau alte resurse hidrominerale;
  • estimarea timpului de transfer în subteran folosind rezultatele testelor cu trasori;
 • Ape subterane și Energie:

  • sistemele geotermale, de mare/mică adâncime, de entalpie ridicată/joasă, reprezintă o opțiune cu un potential practic nelimitat pentru producerea de energie electrică și energie termică; eficiența unor astfel de sisteme / surse de energie va depinde și de proprietățile termale ale mediului subteran; de aceea studiile hidrogeologice realizate pentru diverse folosințe ale surselor geotermale trebuie să includă o corectă caracterizare geologică-structurală și un model geo-termal bazat pe parametri măsurați in-situ;
 • Ape subterane și lucrări de infrastructură:

  • proiectarea sistemelor de drenaj (epuisment); asistență tehnică la execuție și monitorizare în perioada de funcționare;
  • evaluarea afluxului de apă subterană către galerii de tunel (rutier/feroviar);
  • studiul condițiilor hidrogeologice pe amplasamentul sectoarelor de autostrada/căi ferate;

 

 • Studiul zonelor afectate de lucrări miniere de suprafață și subterane :

  • monitorizarea și evaluarea stabilității terenului în prezența golurilor subterane (în special pentru zăcăminte de sare).

 

Echipa:

 1. ing. Adrian Iurkiewicz, lect.dr.ing. Marius Mocuța, ing. Alexandru Zlibuț