Departamentul Geofizică

 

 

 In Memoriam

Departamentul de Geofizică al Facultății de Geologie și Geofizică – anunță cu profundă durere încetarea din viață a Prof. Emerit Dr. Ing. Paul Georgescu, după o îndelungată suferință. Prof. Emerit Dr. Ing. Paul Georgescu a fost șef al Catedrei de Geofizică în perioada 1992 – 2005 și, alături de Acad. Sabba Ștefănescu și Acad. Liviu Constantinescu, este una dintre cele mai importante personalități ale școlii românești de Geofizică, cu multiple contribuții științifice recunoscute pe plan mondial. Înmormantarea va avea loc duminică (25 martie 2018) la ora 13:00, la Cimitirul Bellu. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 

Cadre didactice:

Conf. dr. ing. Bogdan Mihai NICULESCU – Director Departament

Prof. dr. ing. Marian IVAN

Prof. dr. ing. Victor MOCANU

Prof. dr. ing. Cornel PĂUNESCU

Conf. dr. ing. Ionelia PANEA

Lect. dr. ing. Florina Mihaela ȚULUCA

Lect. dr. ing. Gina ANDREI

Asist. drd. ing. geodez Florin NACHE  (perioadă determinată)

Profesori emeriti:

Prof. emerit dr. ing. Aurelian NEGUȚ

Prof. emerit. dr. ing. Paul GEORGESCU

Prof. emerit dr. ing. Dumitru IOANE

Cadre didactice asociate:

CS I dr. ing. Dumitru STĂNICĂ (Institutul de Geodinamică “Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Române)

CS I dr. ing. Constantin Ştefan SAVA (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar)

Dr. ing. Ion MOROȘANU

Dr. ing. Jean GORIE (Prospecţiuni S.A.)

Dr. ing. Mihai TANASĂ

Dr. ing. George Florin GÂRBACEA (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură)