Departamentul Geofizică

F.G.G. este singura facultate de Ştiințe ale Pământului din România care cuprinde o specializare în Geofizică.

Geofizica: 
– este domeniul care studiază procesele și proprietățile fizice ale Globului terestru;
– analizează structura interna a Pamantului folosind metode cantitative (măsurători ale unor parametri fizici, cum ar fi: câmpul gravitatii, câmpul geomagnetic, câmpul electromagnetic, vitezele şi modul de propagare a undelor seismice, georadioactivitatea, temperatura etc.);
– poate oferi informaţii detaliate despre obiectivele geologice sau de interes economic aflate în subsol prin metode indirecte, nedistructive şi nepoluante.

Domenii principale de activitate:
– explorarea pentru resurse de petrol, gaze naturale, ape subterane şi substanţe minerale utile solide (minereuri, cărbuni, săruri minerale);
– studii geofizice cu aplicabilitate în geotehnică și arheologie;
– protecția mediului, remedierea solului și subsolului;
– identificarea și monitorizarea geofizică a hazardelor naturale și antropice (ex. seismicitatea, poluarea cu hidrocarburi, substanţe chimice sau radioactive a solului şi subsolului, alunecările de teren, golurile subterane predispuse la prăbuşire, intruziunile de apă sărată în acviferele cu apă dulce etc.);
– programe şi proiecte de cercetare științifică în țară și străinătate.

Cadre didactice:

Conf. dr. ing. Bogdan Mihai NICULESCU – Director Departament

Prof. dr. ing. Marian IVAN

Prof. dr. ing. Victor MOCANU

Conf. dr. ing. Ionelia PANEA

Lect. dr. ing. Florina Mihaela ȚULUCA

Lect. dr. ing. Gina ANDREI

Asist. drd. ing. geodez Florin NACHE

Profesori emeriti:

Prof. emerit dr. ing. Aurelian NEGUȚ

Prof. emerit dr. ing. Dumitru IOANE

Prof. emerit dr. ing. Cornel PĂUNESCU

Cadre didactice asociate:

CS I dr. ing. Dumitru STĂNICĂ (Institutul de Geodinamică “Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Române)

CS I dr. ing. Constantin Ştefan SAVA (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar)

Dr. ing. Ion MOROȘANU

Dr. ing. Jean GORIE (Prospecţiuni S.A.)

Dr. ing. Mihai TANASĂ

Dr. ing. George Florin GÂRBACEA (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură)