Departamentul Inginerie Geologică

Corp profesoral / Teaching Staff

Conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU

Președinte Asociatia Româna de Geologie Inginereasca

 

Lect.dr.ing. Iulian POPA

 

 

  Lect.dr.ing. Marius MOCUȚA

Lect.dr.ing. Rozica Irina MIRCEA

 

 

Lect.dr.ing. Mihaela Luminița SCRĂDEANU

 

 

 

Lect.dr.ing. Constantin UNGUREANU

 

 

 

Asist.dr.ing. Mihaela ROCA

 

 

 

Asist. drd. ing. Șerban DRAGOMIR

 

Asist.dr.ing. Mihai SAMOILĂ

COLABORATORI / COLLABORATORS

Prof.em.dr.ing. Cristian MĂRUNȚEANU

 

 

 

 

Prof.em.dr.ing. Daniel SCRĂDEANU

Președinte Asociatia Hidrogeologilor din România

 

 

Prof.asociat dr.  Giuliano TEVI

 

 

 

CSI   Ervin MEDVES

 

    Prof.asociat dr.   Marin PALCU

Cercetători (norma de baza) / Researchers

CSIII  Adrian IURKIEWICZ

CSIII  Stefan Cătălin NIȚĂ


Școala de inginerie geologică a fost fondată în anul 1948 prin înfiinţarea Institutului de Geologie și Tehnică Minieră, primul centru național de educație dedicat minelor și metalurgiei, exploatării gazelor și petrolului, geologiei economice și geologiei inginerești, condus de academicianul Nicolae Petrulian. Școala de inginerie geologică a funcționat succesiv la Institutul de Mine (1952-1957), Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie (1957-1974), Facultatea de Geologie, Geografie şi Biologie (1974-1989) iar din 1989 ca Departament de Inginerie geologică al Facultății de Geologie și Geofizică din Universitatea din București. Departamentul de Inginerie Geologica si asociatiile profesionale care activeaza in domeniul ingineriei geologice si hidrogeologiei colaboreaza in beneficiulul specialistilor si studentilor.


The School of Geological Engineering was founded in 1948 through the establishment of the Institute of Geology and Mining Technique, the first national centre for education dedicated to mines and metallurgy, oil and gas exploitation, economical geology and engineering geology, led by the Romanian Academy member Nicolae Petrulian. The School of Geological Engineering successively functioned under the Mining Institute (1952-1957), Institute of Oil, Gas and Geology (1957-1974), Faculty of Geology, Geography and Biology (1974-1989) and as a Department of Geological Engineering in the Faculty of Geology and Geophysics of the University of Bucharest since 1989.