Giuliano TEVI

Conf. univ. dr. Giuliano TEVI este Rector al UEB din 15.02.2016. Din 2012 – ianuarie 2016 – decan al Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului. Absolvent al Facultatii de Ecologie din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti (1995), doctorat in geologie la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica (2006) Cercetator cu bursa Alexander von Humboldt la Ludwig Maximilian Universitat Munchen (2002) si Ruhr Universiat Bochum, Germania (2003); membru al Consiliului pentru Implementarea Schemei Competitive de Granturi, Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS) in cadrul Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (2008 – 2012). Incepand din 2012, cadru didactic asociat al Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica si al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Expert GIS/expert mediu abiotic in proiecte finantate din fonduri europene si de catre Banca Mondiala.
Activitati in sectorul societatii civile – membru al International Water Association (IWA), International Association of Hydrogeologists (IAH), Asociatiei Hidrogeologilor din Romania (A.H.R.), director executiv al Asociatiei Romane de Mediu (ARM – 1997).
Domenii de competenta – evaluarea impactului asupra mediului geologic, utilizarea GIS si a teledetectiei in gestiunea datelor de mediu, managementul ariilor protejate, evaluarea impactului, optimizarea lucrarilor agricole, amenajarea teritoriului.
Date de contact: gtevi99@gmail.com