Conf.dr.ing. Relu Dumitru Roban

Informații biografice:

 • Informații despre studii și diplome: 1995-1999, Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Dioloma de Geolog; 2000, Master, Evaluarea Bazinelor Sedimentare din care 6 luni, Program Erasmus, Torino, Italia, specialiările – sedimentologie siliciclastică și carbonatică; 2001-2008, doctorat, Universitatea din București, diploma de doctor în Științele Pământului.
 • Informații despre experiența profesională:
 • Centrul de cercetare Lithos, https://erris.gov.ro/LITHOS-Research-Center, Universitatea din București, 1999-2014: Cercetător, 2014 – prezent: director
 • Facultatea de Geologie și Geofizică, Departamentul Mineralogie, Universitatea din București: 2005 – 2008 – Asistent univ.; 2008 – 2014: Lector; 2014 – prezent: Conferențiar
 • Afilieri: International Association of Sedimentologist (IAS); American Associations Petroleum Geologists (AAPG)
 • Advisor: Bucharest Student Chapter of AAPG, grupare profesional științifică a carei misiune este de dezvolta cariere în știința fundamentală și industria energetică.   În perioada 2011- 2020: advisor al echipei Universitații din București în compețiția Imperial Barrel Award, organizată anual de AAPG Europa în Praga.

Cercetare

 • Domenii de interes științific: reconstituirea mediilor sedimentare – analiza de facies; petrologie sedimentară și proveniența sedimentelor; tectonica și sedimentologia bazinelor sedimentare; evenimente climatice cretacice; geologie regională: arealul Carpato-Balcanic
 • Competențe tehnice: confecționare secțiuni subțiri – examem microscopic; analiza granulometrică – sitare și analiză laser; separare minerale grele; analize geochimice XRF; interpretari geocronologice U-Pb pe zircoane detritice.
 • Proiecte de cercetare relevante
 • Director:
 • PN-III-P4-PCE-2021-0901: Deciphering the evolution of poorly preserved basins: inferences from the analysis of Mesozoic Ceahlău-Severin Suture, Carpathian Orogen, 1200000 lei (250 000 euro), UEFISCDI
 • PN-II-RU-TE- 2014-4-2064, Lower Cretaceous depositional system reconstruction of the Eastern Carpathians: climatic, tectonic and sedimentary supply influences, 550 000 lei (125 000 euro), UEFISCDI
 • Membru (selectiv):
 • PN-III-P4-ID-PCE-2020-097, Spatial and temporal occurrence of the mid Cretaceous Oceanic Anoxic Events in the Romanian Carpathians and correlation with other Tethyan regions, dir. M. Melinte -Dobrinescu, 1200000 lei, UEFISCDI
 • EEA-RO-NO-2018-0126, Cave deposits as archives of climate and environmental changes. A Center of Excellence in speleological research, 1500000 euro, dir. Silviu Constantin, UEFISCDI
 • PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0014, New Methods for Tracking Regional and Global Crustal Changes Using the Geochemical Record of Magmatic Rocks and Their Derivative Sediments, 1900000 euro, dir. M.N.Ducea, UEFISCDI
 • Publicații relevante (selectiv)

Roban, R.D., Ducea, M.N., Mațenco, L., Panaiotu, G.C., Profeta, L., Krézsek, C., Melinte-Dobrinescu, M.C., Anastasiu, N., Dimofte, D., Apotrosoaei, V. & Francovschi, I. (2020). Lower Cretaceous Provenance and Sedimentary Deposition in the Eastern Carpathians: Inferences for the Evolution of the Subducted Oceanic Domain and Its European Passive Continental Margin. Tectonics, 39, e2019TC005780. doi: https://doi.org/10.1029/2019TC005780

Roban, R.D., Krézsek, C. & Melinte-Dobrinescu, M.C. (2017). Cretaceous Sedimentation in the Outer Eastern Carpathians: Implications for the Facies Model Reconstruction of the Moldavide Basin. Sedimentary Geology, 354, 24-42. doi: 10.1016/j.sedgeo.2017.04.001.

Roban, R.D., Melinte-Dobrinescu, M. C. (2012). Lower Cretaceous lithofacies of the black shales rich Audia Formation, Tarcău Nappe, Eastern Carpathians: Genetic significance and sedimentary palaeoenvironment, Cretaceous Research, 38, 52-67, http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2012.06.002

Moldovan, O.T., Miko, L., Panaiotu, C., Roban, R.-D.#, Gąsiorowski, M., Hercman, H., Orza, R., Kenesz, M., Mirea, I.C., Petculescu, A., Robu, M. & Constantin, S. (2022). Small Human Population Drastic Impact, as Inferred from Multi-Proxies of a Temporary Carpathian Lake, Frontiers in Earth Science,  10. doi: 10.3389/feart.2022.856685.

Melinte-Dobrinescu, M.C., Roban, R.D.*, Stoica, M. (2015), Palaeoenvironmental changes across the Albian-Cenomanian boundary interval of the Eastern Carpathians. Cretaceous Research, 54, 68-85, https://doi.org/10.1016/j.cretres.2014.10.010

Francovschi I., Grădinaru E., Roban R.D.*, Ducea M.N. Ciobotaru V., Shumlyansky L. (2020), Rare earth element (REE) enrichment of the late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) through diagenetic uptake. Geochemistry, 80, Article No. 125612

Răbagia, T., Roban, R.D. & Tărăpoancă, M. (2011). Sedimentary Records of Paleogene (Eocene to Lowermost Miocene) Deformations near the Contact between the Carpathian Thrust Belt and Moesia. Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 66, 931-952. doi: https://doi.org/10.2516/ogst/2011146

Ducea, M.N., Giosan, L., Carter, A., Balica, C., Stoica, A.M., Roban, R.D., Balintoni, I., Filip, F. & Petrescu, L. (2018). U-Pb Detrital Zircon Geochronology of the Lower Danube and Its Tributaries: Implications for the Geology of the Carpathians. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 19, 3208-3223. doi: https://doi.org/10.1029/2018GC007659

*autor corespondent

# autor principal

Lista completă: https://orcid.org/0000-0003-4423-432X

h_index: 8 web of science, 10 google scholar

 

Activitate didactică

Cursuri:

Licență:

 • Petrografia rocilor sedimentare

Cursul se adresează studenților din anul II, specializarea Ingineria geologică și Geofizică. Tratează principalele categorii de roci sedimentare  (ex. siliciclastite, argile, calcare, piroclastite, evaporite, silicolite, fosforite, bauxite, ferilite) după un algoritm stabilit în funcție de caz: definiție, mineralogie și chimism, texturi și structuri sedimentare, sistematică, diageneză, petrogeneză și importanță economică. Lucrările practice abordează detaliat rocile din perspectiva observațiilor macroscopice și microscopice. Competențele se bazează pe însușirea tehnicilor de observație și descriere a rocilor sedimentare, iar la final studenții vor ști să furnizeze un diagnostic petrografic corect și vor fi capabili să interpreteze petrogenetic rocile analizate. Cunoașterea rocilor sedimentare este o condiție  necesară pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul gologiei fundamentale dar și al industriei resurselor minerale, energetice, geotehnicii, hidrogeologiei și geofizicii.

 • Sedimentologie și sisteme depoziționale

Curs dedicat studentilor din anul III, specializarea Ingineria geologică a resurselor. Prima parte abordează procesele sedimentare care au loc la suprafața scoarței terestre. Acccentul este pus pe procesele mecanice – formarea, transportul și acumularea clastelor –  abordate din perspectiva mecanicii fluidelor. Noțiunile de bază acumulate permit descifrarea tuturor texturilor și structurilor sedimentare, folosite în interpretarea arhitecturii corpurilor sedimentare. Partea a doua reprezintă o trecere în revistă  a sistemelor depoziționale continentale, costiere și marin-oceanice cu toate caracteristicile lor. Cursul este însoțit și de o aplicație practică în Carpații Orientali, Valea Putna, care expune aflorimente Cretacic-Pliocene cu sedimente acumulate în medii sedimentare marine, costiere  și continentate.  Competențele constau în îsușirea algoritmului și limbajului descriptiv și interpretativ specific fiecărui sistem depozițional. Lucrările practice se finalizează prin construcția unui coloane litologice după date din afloriment și interpretarea structurilor sedimentare în termenii proceselor și a mediilor depoziționale. Aplicabilitatea constă în principal în definirea geometriilor de corpuri necesară în evaluarea bazinelor sedimentare pentru explorarea resurselor energetice, minerale sau a acviferelor.

Master:

 • Modele de facies terigene

Curs modular adresat studentilor din anul I al masterului de Evaluare a bazinelor sedimentare si a resurselor minerale, care continuă logic cursul de licență, Sisteme depozitionale, din perspectiva oscilațiilor nivelului mării, având astfel elemente de stratigrafie secventială. Aprofundează teoretic sistemele fluviatile, costiere și turbiditice în vederea predicției distribuției corpurilor sedimentare nisipoase. Accentul este pus pe aplicațiile practice bazate pe date din aflorimente, carote dar și date de geofizică de sondă. Modelarea de facies reprezintă o etapă importantă în algoritmul evauării sistemelor petrolifere regăsindu-se în fluxul de lucru al fiecării companii cu acest specific, și de asemenea, este un capitol important al temei pentru competiția Imperial Barrel Award. La final studenții vor fi capabili să interpreteze litologic curbele de carotaj geofizic continuu, să estimeze arhitectura corpurilor sedimentare și să coreleze diferitele faciesuri sedimentare, după principiile analizei secvențiale. 

 • Suport de cursuri:

Materialele necesare desfășurării cursurilor – prezentari, texte și fișe de lucru în limba romană – precum și comunicarea permanentă cu studenții se realizează prin intermediul plaformei TEAMS, creată în baza adreselor instituționale.

 • Bibliografie:

Anastasiu, N., Popa, M., Roban, R.D., (2007), Sisteme depoziţionale. Analize secvenţiale în  Carpaţi şi Dobrogea, Editura Academiei Române, 606 p

Anastasiu, N., Drăgan, E., Roban, R.D., (2002), Diageneza rezervoarelor de hidrocarburi, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 281 p

Anastasiu, N., (1998), Sedimentologie şi petrologie sedimentarã. Ed. Univ. Bucureşti. 406 pp

Abreu V. [and others]. 2010 Sequence Stratigraphy of Siliciclastic Systems: the ExxonMobil Methodology; Atlas of Exercises. Tulsa, Oklahoma, SEPM, p 226

Boggs S., JR., (2009). Petrology of sedimentary rocks (2nd ed.), Cambridge University Press, Cambridge, England. Hardback, 600 pages.

Tucker, M., (2013), Sedimentary petrology – an introduction to the origin of sedimentary rocks, Third Edition BSP, 253 p.