Departamentul Școala Doctorală de Geologie

Între Ştiinţele Pământului, Geologia şi Geofizica – în sensul cel mai larg – sunt domeniile care cumulează specializări dintre cele mai diverse, de la Cristalografie şi Mineralogie la originea şi evoluţia Pământului, de la Paleontologie şi Stratigrafie la Geodinamică, de la Vulcanologie la Petrografie, de la Hidrogeologie la Geologie marină, pentru a aminti doar direcţii de cercetare şi, implicit, discipline care şi-au câştigat, în timp, o poziţie bine definită în cercetare şi programele de învăţământ. Dacă acestora le adăugăm Sedimentologia, Metalogenia, Geologia ambientală, Geologia inginerească, Geochimia, Seismologia, Geologia planetară, Teledetecţia…diversitatea lor este de natură să recomande Geologia ca o ştiinţă pluridisciplinară, complexă şi fundamentală pentru înţelegerea formării şi evoluţiei scoarţei terestre, a naşterii în cadrul ei a tuturor resurselor minerale – cărbuni, hidrocarburi, substanţe utile metalifere (aur, argint, cupru, plumb, zinc, fier, aluminiu) şi nemetalifere (sare, gips, caolin, barit, granit, marmoră), cele radioactive (uraniu, thoriu) şi, nu în ultimul rând, a locurilor în care se acumulează rezervoarele de apă potabilă şi minerală.

Alături de toate acestea Geofizica, cu specializările ei – seismică, gravimetrie, magnetism terestru, electrometrie, radiometrie, geotermometrie, este astăzi un domeniu fundamental care investighează structura adâncă a Pământului şi, prin numeroase alte conexiuni, este parte componentă a numeroase programe inter- şi multi disciplinare.
O foarte sumară analiză a fenomenelor naturale cu efecte catastrofice pentru omenire – cutremurele de pământ, erupţiile şi explozile vulcanice, alunecările de pământ, inundaţiile….demonstrează că înţelegerea cauzelor care le-au generat şi căutarea căilor de a le preveni este în totalitate, de esenţă geologică şi geofizică.