Admiterea la Școala Doctorală de Geologie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Admiși DOCTORAT

Candidații admiși pe locurile de la buget trebuie să confirme locul prin prezentarea actelor de studii în original în perioada 21, 22 și 23 sept.2020 (orele 9,00-14,00). Cei care au actele în original pot confirma telefonic.

Număr de locuri :

Invățământ cu frecvență, buget cu bursă – 4 locuri

Invățământ cu frecvență redusă, buget fără bursă – 4 locuri

Invățământ cu frecvență /cu frecvență redusă, cu taxă – 5 locuri

Inscrieri față în față la facultate: 2-17 septembrie 2020 (Luni-Joi 900-1400, Sambata și Duminica 900-1200)

Concurs de admitere – 18 septembrie 2020,  ora 9,00 – Amfiteatrul Vasile Lăzărescu

Rezultate: 21 septembrie 2020 – după ora 1400

Procedura_admitere_SDG_2020

Acte necesare  la înscriere

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip ( la Secretariat);
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;

Notă:

Candidaților li se recomandă  să contacteze  conducătorul de doctorat înainte de înscriere pentru:

– tema propusă și bibliografia selectivă

– stabilirea comisiei de îndrumare

Conducători si arii tematice în cadrul Școlii Doctorale de Geologie


Certificate de competențe lingvistice 2018