Admitere Scoala Doctorala de Geologie

Admiterea  la Școala Doctorală de Geologie   se organizează  în sesiunea septembrie 2018:

  1. Conducatori si arii tematice
  2. Formulare de admitere

ADMITERE în anul I la  studii universitare de DOCTORAT

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

SDG are alocate (Adresa Rectorului cu repartitia locurilor pentru admiterea la SDG):

8 locuri finanțate de la bugetul de stat, repartizate astfel:

  • 4  locuri cu frecvență cu bursă
  • 1  loc cu frecvență fără bursă
  • 3  locuri cu frecvență redusă fără bursă

5 locuri cu frecvență cu taxă 

               Taxa de școlarizare 6000 lei anual (se plătește în două rate).

               Taxa de admitere: 300 lei


CALENDAR ADMITERE 2018

Înscrieri: 3-19 septembrie 2018

Interviu: 20 septembrie 2018     Procedura_admitere_SDG_2018

Rezultate: 21 septembrie 2018


Acte necesare la înscriere:  acte doctorat

Metod admit Doctorat 2018-UB

TIPURI certificate comp lingv 2018