Admiterea la Școala Doctorală de Geologie

Admitere la Școala Doctorală de Geologie (SDG)
Sesiunea Septembrie 2019

Rezultate admitere:

CALENDAR ADMITERE  

2 – 15 sept. 2019 –  înscrieri

17 sept. 2019 – CONCURS, ora 10,00, Amfiteatrul V.Lăzărescu, str.T.Vuia nr.6

18 sept. 2019 – afișare rezultate,  după ora 16,00

19, 20 sept. 2019  – contestații

20 sept. 2019 – rezultate finale

Procedura_admitere_SDG_2019

Număr de locuri

 • buget, cu frecvență, cu bursă4
 • buget, cu frecvență, fără bursă5
 • români de pretutindeni, buget, cu frecvență, fără bursă1
 • cu taxă – 5 (cu frecvență/cu frecvență redusă)

Taxă de admitere – 300 lei (se achită la înscriere)
Taxă de studii (pentru locurile cu taxă an univ.2019-2020) – 6000 lei/an

Acte necesare  la înscriere

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip ( la Secretariat);
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;

Notă:

Candidaților li se recomandă  să contacteze  conducătorul de doctorat înainte de înscriere pentru:

– tema propusă și bibliografia selectivă

– stabilirea comisiei de îndrumare

Conducători si arii tematice în cadrul Școlii Doctorale de Geologie


Certificate de competențe lingvistice 2018