Studenți


Ciclul 1 – Studii universitare de LICENȚĂ

Ciclul 2 – Studii universitare de MASTER 

____________________________________________________________________________

Restante:

Conform aprobării UB studenții din anii terminali (licență + master) pot susține examenele restante în sesiunea din septembrie 2019 (03-20.09.2019)

Reexaminare la GEOLOGIA ROMÂNIEI / GEOLOGIA ŞI GEOTECTONICA ROMÂNIEI  (sem.I și sem.II) – prof.dr.Iuliana LAZĂR – se va susține pe 14 sept.2019, ora.10.00, sala 2 D

Reexaminare la Cristalografie / Principii de mineralogie / Mineralogie sistematica – conf.dr. Ilinca Gheorghe – se va susține pe 18 sept.2019, ora.11.00, amfiteatrul PA

Restanță Master IGGA – cerc.dr.Dan LUNGU – marți, 17 sept.2019, ora 17.00.

Restanță Master (Geosintetice)- cerc.dr.Dan LUNGU – miercuri, 18 sept.2019, ora 17.00

 

Sesiune restante_septembrie_2019-MODIFICARI

_____________________________________________________________________________

FINALIZARE STUDII – Susținerea examenului de licență-disertație – sesiunea SEPTEMBRIE 2019

  Inscrieri la licență/disertație: 3-6 septembrie 2019 (între orele 9:00-14:00). Tipizatele pentru înscriere se regăsesc în fișierele postate. Studenții care nu le pot tipări le solicită la Secretariat. Pe fișele de înscriere sunt specificate actele necesare la înscriere. (Domeniul și programul de pe fișele de înscriere se vor bifa împreună cu Secretariatul)

a. Susținerea licenței

 • Geologie – 10 sept.2019, ora 9,00, amfiteatrul PA
 • Inginerie geologică – 11 sept.2019, ora 9,00, sala I4

  PROGRAMARE SUSȚINERE LICENȚĂ INGINERIE GEOLOGICA

 • Geofizică – 12 sept.2019, ora 9,00

b. Susținerea disertației

 • AG – 12 sept.2019, ora 9,00
 • EBSRM – 12 sept.2019, ora 9,00
 • IGGA – 12 sept.2019, ora 9,00
 • GBA – 12 sept.2019, ora 9,00

Acte necesare la înscriere:

Cerere inscriere examen disertatie 2019

Cerere inscriere examen licenta 2019

DECLARATIE autenticitate

Declaration of authenticity

Fisa_lichidare_2019

Referat coordonator disertatie

Referat coordonator LICENTA

Urmare deciziei conducerii universității,  absolventii vor accesa  linkul  către  formularul electronic pentru colectarea datelor lor de contact :  absolventi.unibuc.ro
 
Absolvenți trebuie să completeze formularul, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.
Formularul va fi transmis, la Biroul Acte de Studii, împreună cu toate documentele privind finalizarea studiilor.

___________________________________________________________________________   

CARNETUL STUDENTULUI ONLINE: http://ums.unibuc.ro/


Activități didactice studenți, vacanțe, sesiuni examene:

Structura anului universitar 2018-2019

Structura an univ.2017-2018

____________________________________________________________________________

SELECTIE ERASMUS

Pe data de 18 aprilie 2019 va avea loc selectia studentilor care doresc sa efectueze stagii ERASMUS de pregatire in strainatate. Selectia se va desfasura incepand cu ora 16 in cladirea Traian Vuia, Amfiteatrul Lazarescu

 Selectia se va desfasura in conformitate cu urmatoarele criterii:

Criterii de eligibilitate:

 • sa fie student/masterand/doctorand al Universitatii din Bucuresti in momentul selectiei si pe durata stagiului;
 • sa fie integralist după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță) şi media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I al anului academic 2018-2019);
 • sa fie absolvent cel putin al primului an de studii in momentul inceperii mobilitatii;
 • studentii din anul terminal vor pleca in semestrul II al programului de master, cu conditia admiterii la master.

Criterii de selectie:

 • rezultatele academice din anul universitar anterior și semestrul I al anului academic 2018-2019;
 • prezentarea unei scrisori de intentie (intr-o limba straina);
 • prezentarea unui curriculum vitae in format Europass (intr-o   limba straina);
 • cunostinte lingvistice intr-o limba straina.

Dosarele se depun la secretariatul facultatii.

      Responsabil ERASMUS                                                                                                                                                Prof.dr. Lucian Petrescu