Studenți

Ciclul 1 – Studii universitare de LICENȚĂ

Ciclul 2 – Studii universitare de MASTER 

_______________________________________________________________________

Cererile de cazare (toți anii de studiu, inclusiv studenții nou admiși în anul 1) se depun online până pe data de 23.09.2020

Formularul se găsește aici CERERE-DE-CAZARE-2020

Metodologie privind cazarea studentilor in caminele UB_revizuita 2018

Procedură cazări 2020-2021

_______________________________________________________________________

Studenții din anii terminali  pot susține restanțele în sesiunea de toamnă în perioada 01-07 sept.2020 (conform aprobării UB).

Studenții de la master din anii terminali să ia legătura pe email cu cadrele didactice.

Atentie-Modificari! Programare Sesiune restante_septembrie_2020_REmodificat-.16.09 new

Master Applied Geophysics – examenele pentru cursurile: Georadioactivity and Radioactive Contamination; Geophysical Investigation and Monitoring in Environmental Studies; Geophysical Investigation of Active and Passive Continental Margins; Tectonophysics vor fi sustinute online (prezentari .ppt) in ziua de 18 septembrie 2020, ora 17.00

__________________________________________________________________________

FINALIZARE STUDII – Susținerea examenului de licență-disertație – sesiunea septembrie  2020

Examenele de licență și disertație pentru sesiunea septembrie se vor susține față în față.

Programarea examenelor de licență/disertație se regăsește în  link-ul:  Comisii licenta-disertatie SEPTEMBRIE 2020

Inscrierile pt.susținerea licenției și disertatiei se fac în  datele de 7 și 8 septembrie 2020

Absolvenții vor prezenta la înscriere formularele de mai jos completate și  semnate 
Fisele de lichidare se completează și semnează de către studenți fără a lua alte semnături.
Urmare deciziei conducerii universității,  absolventii vor accesa  linkul  către  formularul electronic pentru colectarea datelor lor de contact :  absolventi.unibuc.ro
 
Absolvenți trebuie să completeze formularul, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.
Formularul va fi transmis, la Biroul Acte de Studii, împreună cu toate documentele privind finalizarea studiilor.

 Acte necesare la înscriere:

Cerere-inscriere-examen-licenta-2020

Cerere-inscriere-examen-disertatie-2020

Fisa_lichidare_2020

DECLARATIE autenticitate

Declaration of authenticity

Referat coordonator disertatie

Referat coordonator LICENTA

 
_____________________________________________________________________________

BURSE FULBRIGHT

Comisia Fulbright Româno-Americană anunță deschiderea competiției pentru obținerea unei burse în Statele Unite ale Americii pentru vara anului 2020, în cadrul programului academic Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe on:

• Education and the Future of Work (Educație și viitorul mediului profesional)

• Entrepreneurship and Economic Development (Antreprenoriat și dezvoltare economică)

 Bursa are o durată de cinci săptămâni și se adresează studenților cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Candidații trebuie să aibă cetățenie română, să fie înscriși la studii de licență (însă fără a se afla în an terminal de studiu), să fie buni cunoscători ai limbii engleze și să se deosebească prin realizări academice și extrașcolare.

 Bursa acoperă integral costurile programului în SUA (transport intern și internațional, cazare și întreținere, asigurare medicală oferită de Departamentul de Stat al SUA, alocație pentru cărți și participări în programele culturale organizate de partenerii din SUA). Termenul limită de înscriere este 27 ianuarie 2020.

 Anunțul complet al programului, inclusiv condițiile de eligibilitate și modalitatea de înscriere, este disponibil pe website-ul Comisiei Fulbright, urmând link-ul: http://www.fulbright.ro/news/1141-2020-susi-student-leaders.

 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la office@fulbright.ro.

___________________________________________________________________________   

CARNETUL STUDENTULUI ONLINE: http://ums.unibuc.ro/


Activități didactice studenți, vacanțe, sesiuni examene:
 

Structura anului universitar 2018-2019

Structura an univ.2017-2018

____________________________________________________________________________

 ERASMUS


Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți  

sem 1, anul universitar 2019-2020  Rezultatele evaluarii de catre studenti_sem 1 19-20_FGG

 

_______________________________________________________________________________

Fișele disciplinelor

 

Inginerie Geologică

1.1.1.-GEOMETRIE ANALITICA SI DIFERENTIALA

1.1.2.-FIZICA

1.1.3.-CHIMIE

1.1.4.-GEOLOGIE FIZICA I1.1.5.-CRISTALOGRAFIE

1.1.6.-PALEONTOLOGIE

1.1.7.-TOPOPGRAFIE

1.2.8.-ANALIZA MATEMATICA SI ALGEBRA LINIARA

1.2.9.-CHIMIA PR NATURALE

1.2.10.-FIZICA_GLOBULUI

1.2.11.-GEOLOGIE FIZICA II

1.2.12.-MINERALOGIE

1.2.13.-CARTOGRAFIE GEOLOGICA

1.2.14.-LIMBA ENGL I

1.2.15.-PRACTICA SPECIALITATE

1.2.16.-EDUCATIE FIZICA I

1.2.17.-EDUCATIE FIZICA II

2.1.1_ECUATII_DIFERENTIALE

2.1.2.-FIZICA_II

2.1.3._STATISTICA_II

2.1.4.-PETROLOGIE ENDOGENA

2.1.5._REZISTENTA MATERIALELOR

2.1.6._STRATIGRAFIE

2.1.7.-GEOLOGIE MARINA

2.2.8. _MATEMATICI SPECIALE

2.2.9.-PETROLOGIE SEDIMENTARA

2.2.10._ MECANICA

2.2.11_HIDRAULICA

2.2.12.-GEOFIZICA APLICATA I

2.2.13.-GEOLOGIE STRUCTURALA

2.2.14._FORAJ SI LUCRARI MINIERE

2.2.15.-PRACTICA SPECIALITATE (GR)

2.2.16.-PRINCIPII ECOLOGIE

2.2.17.-VULCANOLOGIE

3.1.1._INFOGRAFICA I

3.1.2._GEOLOGIE ISTORICA

3.1.3._HIDROGEOLOGIE I

3.1.4.-GEOFIZICA APLICATA II

3.1.5.-TECTONICA

3.1.6.A._GEOTEHNICA FUNDATII I

3.1.6.B-GEOCHIMIE APLICATA_I

3.1.7.A-GEOCHIMIE AMBIENTALA I

3.1.7.B-SEDIMENTOLOGIE

3.2.8._INFOGRAFICA II

3.2.9.-LB ENGLEZA II

3.2.10.A_GEOTEHNICA FUNDATII II

3.2.10.B-GEOCHIMIE APLICATA _II

3.2.11.A_GEOTEHNICA FUNDATII II PROIECT

3.2.11.B-GEOCHIMIE APLICATA II-PROIECT

3.2.12.A_HIDROGEOLOGIE II

3.2.12.B-MICROFACIESURI CARBONATICE

3.2.13.A_HIDROGEOLOGIE PROIECT

3.2.13.B-MICROFACIESURI CARBONATICE PROIECT

3.2.14.A-GEOCHIMIE AMBIENTALA II

3.2.14.B-PROCESE MAGMATICE

3.2.15.A-GEOFIZICA AMBIENTALA

3.2.15.B-GEOFIZICA SONDA

3.2.16.A__MANAGEMENT DESEURI

3.2.16.B-MICROPALEO APLICATA

3.2.17.-ANALIZA DATELOR STRUCTURALE

3.2.18.-GEMOLOGIE

3__PRACTICA

4.1.1.-GEOLOGIA ROMANIEI I

4.1.2._GEOL ING I

4.1.3._ZACAMINTE DE MINERALE SOLIDE I

4.1.4.-ZACAMINTE DE HIDROCARBURI I

4.1.5.A_POLUAREA SI PROTECTIA APELOR SUBTERANE I

4.1.5.B-STRATIGRAFIE SEISMICA

4.1.6.A_HIDROGEOLOGIE MINIERA

4.1.6.B-RESURSE NEMETALIFERE

4.1.7.A_EXPLOATAREA SI MANAGEMENTUL RESURSELOR MINERALE

4.1.7.B-ANALIZA BAZINELOR DE SEDIMENTARE

4.2.8.-GEOLOGIA ROMANIEI II

4.2.9.-INTERPRETAREA DATELOR GEOFIZICE

4.2.10.__PRACTICA

4.2.11.A_GEOL ING II

4.2.11.B-GEOLOGIE ECONOMICA

4.2.12.A_GEOL ING II PROIECT

4.2.12.B-GEOLOGIE ECONOMICA PROIECT

4.2.13.A_POLUAREA SI PROTECTIA APELOR SUBTERANE II

4.2.13.B-ZACAMINTE DE HIDROC. II

4.2.14.A_POLUAREA SI PROTECTIA APELOR SUBTERANE II PROIECT

4.2.14.B-ZACAMINTE DE HIDROC. II PROIECT

4.2.15.A_HIDROGEOLOGIE AMBIENTALA

4.2.15.B-ZACAMINTE DE MINERALE SOLIDE II

4.2.16.A_SIMULAREA DINAMICII APELOR SUBTERANE

4.2.16.B-GEOLOGIE CARBUNI

4.2.17.A_G.ING AMBIENTALA

4.2.17.B-EXPLORAREA HIDROCARBURI

4.2.18-LEGISLATIE DE MEDIU

4.2.19-PALEOMAGNETISM

GEOFIZICĂ

1.1 Geometrie analitica si diferentiala

1.2 Fizica I

1.3 Chimie

1.4 Geologie fizica I

1.5 Cristalografie

1.6 Paleontologie

1.7 Topografie

1.8 Analiza matematica si algebra liniara

1.9 Chimia proceselor naturale

1.10 Fizica Globului

1.11 Geologie fizica II

1.12 Mineralogie

1.13 Cartografie geologica

1.14 Limba engleza I

1.15 Practica de specialitate I

1.16 Educatie fizica si sport I

1.17 Educatie fizica si sport II

2.1 Ecuatii diferentiale

2.2 Fizica II

2.3 Statistica

2.4 Petrologie endogena

2.5 Rezistenta materialelor

2.6 Stratigrafie

2.7 Geologie marina

2.8 Matematici speciale

2.9 Petrologie sedimentara

2.10 Mecanica

2.11 Hidraulica

2.12 Geodezie si GPS

2.13 Geologie structurala

2.14 Foraj si lucrari miniere

2.15 Practica de specialitate II (gravimetrie, magnetometrie)

2.16 Practica de specialitate II (electrometrie)

2.F.1 Principii de ecologie

2.F.2 Vulcanologie

3.1 Infografica aplicata in Geofizica I

3.2 Hidrogeologie

3.3 Tectonica

3.4 Gravimetrie

3.5 Prospectiuni seismice I

3.6 Magnetometrie

3.7 Prospectiuni seismice II

3.8 Prospectiuni seismice – proiect

3.9 Seismologie

3.10 Radiometrie

3.11 Infografica aplicata in Geofizica II

3.12 Limba engleza II

3.13 Practica de specialitate III (geofizica sonda, prospectiuni seismice)

3.F.1 Geotermie

3.F.2 Informatica aplicata in Geofizica

3.O.1a Teledetectie

3.O.1b Metoda GeoRadar

3.O.2a Seismica pasiva

3.O.2b Programare in Matlab

3.O.3a Investigarea geofizica a sondelor pentru resurse minerale

3.O.3b Metode electromagnetice utilizate in studii de mica adancime

4.1 Geologia Romaniei

4.2 Geologie inginereasca I

4.3 Zacaminte de hidrocarburi I

4.4 Prospectiuni electrice I

4.5 Interpretarea geologica a datelor geofizice I

4.6 Prospectiuni seismice III

4.7 Geofizica de sonda I

4.8 Interpretarea geologica a datelor geofizice II

4.9 Interpretarea geologica a datelor geofizice – proiect

4.10 Prospectiuni electrice II

4.11 Prospectiuni electrice – proiect

4.12 Geofizica de sonda II

4.13 Geofizica de sonda II – proiect

4.14 Geofizica pentru mediu

4.F.1 Legislatie de mediu

4.F.2 Paleomagnetism

4.O.1a Tectonica globala

4.O.1b Detectarea geofizica a gaz hidratilor

4.O.2a Resurse minerale

4.O.2b Poluarea si protectia apelor subterane

4.O.3a Analiza de viteze si modelarea in seismica de reflexie

4.O.3b Geofizica teritoriului Romaniei

GEOLOGIE

G_s1_Chimie

G_s1_Cristalografie

G_s1_Ed fizica I

G_s1_Limba Engleza I

G_s1_Fizica

G_s1_Geologie Fizica I

G_s1_Topografie

G_s2_Cartografie geologica

G_s2_Ed fizica II

G_s2_Fizica Globului

G_s2_Geochimie

G_s2_Geologie Fizica II

G_s2_Geomorfologie

G_s2_Limba Engleza II

G_s2_Mineralogie I

G_s2_Practica de specialitate I

G_s3_Geologie ambientala I

G_s3_Geologie marina

G_s3_Geostatistica

G_s3_Mineralogie II

G_s3_Paleobotanica

G_s3_Paleozoologie

G_s3_Principii de ecologie

G_s3_Sedimentologie

G_s4_Geologie ambientala II

G_s4_Geologie structurala

G_s4_Paleontologie evolutiva

G_s4_Petrologie Endogena

G_s4_Petrologie sedimentara

G_s4_Practica de specialitate II

G_s4_Termodinamica

G_s5_Geofizica

G_s5_Geologia Petrolului

G_s5_Geologia si geotectonica Romaniei I

G_s5_Geologia zacamintelor de carbuni

G_s5_Hidrogeologie I

G_s5_Micropaleontologie

G_s5_Scriere stiiintifica si dezvoltarea carierei in Geologie

G_s5_Stratigrafie

G_s5_Tectonica

G_s6_Gemologie

G_s6_Geologia Cuaternarului

G_s6_Geologia si geotectonica Romaniei II

G_s6_Geologie Istorica

G_s6_Hidrogeologie

G_s6_Metalogenie aplicata si prognoza

G_s6_Resursele minerale ale Romaniei