Studenți


Ciclul 1 – Studii universitare de LICENȚĂ

Ciclul 2 – Studii universitare de MASTER 

_____________________________________________________________________________

FINALIZARE STUDII – Susținerea examenului de licență-disertație     

Comisii licenta-disertatie IUNIE.2019

Regulament Finalizare studii 2019 L+M

                 Formulare înscriere susținere licență/disertație

Cerere inscriere examen licenta 2019

Cerere inscriere examen disertatie 2019

DECLARATIE autenticitate

Declaration of authenticity

Fisa_lichidare_2019

Tabel_individual_absolventi_anexa_lichidare 2019

___________________________________________________________________________   

 CARNETUL STUDENTULUI ONLINE: http://ums.unibuc.ro/


Activități didactice studenți, vacanțe, sesiuni examene:

Structura an univ.2018-2019

Structura an univ.2017-2018

____________________________________________________________________________

SELECTIE ERASMUS

Pe data de 18 aprilie 2019 va avea loc selectia studentilor care doresc sa efectueze stagii ERASMUS de pregatire in strainatate. Selectia se va desfasura incepand cu ora 16 in cladirea Traian Vuia, Amfiteatrul Lazarescu

 Selectia se va desfasura in conformitate cu urmatoarele criterii:

Criterii de eligibilitate:

  • sa fie student/masterand/doctorand al Universitatii din Bucuresti in momentul selectiei si pe durata stagiului;
  • sa fie integralist după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță) şi media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I al anului academic 2018-2019);
  • sa fie absolvent cel putin al primului an de studii in momentul inceperii mobilitatii;
  • studentii din anul terminal vor pleca in semestrul II al programului de master, cu conditia admiterii la master.

Criterii de selectie:

  • rezultatele academice din anul universitar anterior și semestrul I al anului academic 2018-2019;
  • prezentarea unei scrisori de intentie (intr-o limba straina);
  • prezentarea unui curriculum vitae in format Europass (intr-o   limba straina);
  • cunostinte lingvistice intr-o limba straina.

Dosarele se depun la secretariatul facultatii.

      Responsabil ERASMUS                                                                                                                                                Prof.dr. Lucian Petrescu