Burse 2021-2022

Rezultate finale

Rezultate preliminare

În perioada 05.11.2021-11.11.2021 studenții care beneficiază de bursă (merit I și II) și se regăsesc pe listele afișate mai sus, sunt rugați să depună declarația de acceptare a bursei pe adresa de email secretariatgg@unibuc.ro

Studenții acceptați cu bursa socială care NU și-au depus extrasul de cont (IBAN) la dosar sunt rugați să îl depună pe adresa de email secretariatgg@unibuc.ro până la data de 11.11.2021.

CONTESTAȚII

În perioada 05.11.2021- 09.11.2021 studenții care doresc să depună contestație în urma rezultatului procesului de repartizare a burselor, pot să trimită pe adresa de email secretariatgg@unibuc.ro o cerere de contestație. 

Aceasta trebuie să conțină: numele și prenumele, anul de studiu, programul de studii/specializarea, grupa, tipul de bursă, motivul contestației, argumentarea sau alte detalii considerate relevante în susținerea cererii de contestație.

 

Depunerea cererilor de acordare și a documentelor doveditoare în cazul burselor sociale se face la secretariatul facultății în perioada 18.10.2021– 03.11.2021