Note

Carnet de student online

Carnetul online este condiționat conform GDPR de autentificarea cu adresa de email instituțională și parolă.
Accesul la aplicația “Carnet de student online” se face doar prin intermediul adresei instituționale de tipul prenume.nume@s.unibuc.ro, adresă care va fi folosită în viitor pentru accesul studenților la toate aplicațiile interne ale UB (Help Desk student, Intranet, Biblioteca virtuală etc.).