ORAR

Anul universitar 2023 – 2024

Localizarea sălilor de curs și a laboratoarelor din imobilul Nicolae Bălcescu

LICENȚĂ – Semestrul I

 

 

Anul universitar 2022 – 2023

LICENȚĂ – Semestrul II

MASTER – Semestrul II

LICENȚĂ – Semestrul I

MASTER – Semestrul I