Detalii plată

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
COD FISCAL: 4505502
CONT IBAN: RO65RNCB0076010452620302 (contul IBAN al Facultății de Geologie și Geofizică) BANCA BCR

Explicația: Taxa înscriere examen de finalizare/ Nume și prenume candidat/ Facultatea de Geologie și Geofizică