Studii universitare de doctorat

Sedința cu conducătorii de doctorat – 30 oct.2019, ora 16 Amfiteatrul Vasile Lăzărescu.

______________________________________________________________________

Proiectul de an

Susținerea proiectului de an – 26 noiembrie 2019, ora 16, Amfiteatrul Vasile Lăzărescu, Str.Traian Vuia nr.6

Susținerea proiectului de an se face la sfârșitul anului I de doctorat (pentru studenții din anul I 2018-2019) , pentru fiecare doctorand în parte. Prezentarea rezultatelor obținute în primul an de cercetare are ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat și prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii II și III.
 

Doctoranzii trebuie să prezinte în cadrul școlii doctorale rezultatele obținute, într-o primă confruntare științifică la care sunt invitați conducătorii de doctorat, doctoranzii din toți anii de studiu și absolvenții Școlii Doctorale de Geologie.

Susținerea Proiectului de an este posibilă numai dacă sunt promovate examenele și referatele din anul I și sunt completate toate cataloagele.

La susținere se pot prezenta și studenții din anii II și III care au restanță la susținerea proiectului de an.


Curs Etică și integritate academică:

http://doctorat.unibuc.ro/2019/10/serii-de-curs-stabilite-pentru-studenti-doctoranzi-disciplina-etica-si-integritate-academica/

________________________________________________________________________-

Studenții doctoranzi de anul I trebuie să se prezinte la Secretariat în perioada 14-18 oct.2019 pentru completarea și semnarea contractelor de studii.

Fișa de înscriere anuală se va completa de către toți doctoranzii în activitate (anii I, II, III) și se poate trimite pe adresa de email a facultății Fisa inscriere ANUALA 2019 doctorat

Studenții doctoranzi din anul I vor completa împreună cu conducătorul PPIul (cursuri și referate) în lb.română sau limba engleză (după caz)  și-l vor prezenta la Secretariat (sau prin email) în perioada 14-18 oct.2019.

PPI_romana-an-I

PPI_ENGLEZA-an-I

______________________________________________________________________
Planuri de învățământ Școala Doctorală de Geologie 2019-2020
 
______________________________________________________________________

Pentru studenții doctoranzi care solicită întrerupere de studii, prelungire, grație sau amânare:

  1. PRECIZĂRI EXTINDERE DOCTORAT
  2. PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Raportul de activitate  (Raportul_Lunar_Doctorand) pentru studenții din anii I, II, III, înmatriculați la buget cu bursă,  se va prezenta la Secretariat în ultima zi din lună în vederea întocmirii actelor pentru plata burselor. În caz contrar studenții bursieri nu vor primi bursa.


Legi și regulamente

Regulamentul studiilor universitare de doctorat al Universității din București

Regulamentul Școlii Doctorale de Geologie

HG 681

HG-134 din 2016 cu modificări și completări ulterioare HG 681Cursul de Scriere științifică este un curs transversal oferit de Școala Doctorală de Geologie tuturor doctoranzilor Universității din București. Cursul este predat de către Prof. Dr. habil. ing. Mihai Emilian Popa, a fost inaugurat în anul 2017 și continuă în anul universitar curent.
 
Cursul de Etică și integritate academică este un curs  obligatoriu în planul de învățământ al anului I Doctorat.
____________________________________________________________________________

ANUNT

Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii „Dunerea de Jos” din Galati, are placerea de a va invita sa participati la a V-a editie a Conferintei Internationale intitulata: NEW TRENDS IN ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING (TEME 2019).

Pentru detalii, puteti accesa site-ul conferintei: www.teme.ugal.ro sau ne puteti contacta la urmatoarea adresa de e-mail: geanina.tiron@ugal.ro

___________________________

ANUNT

Vă informăm că în perioada 24-26 ianuarie 2019 vom organiza un workshop cu tematica 

 Aplicații în statistică și R,

 prin intermediul căruia vrem să venim în sprijinul tinerilor cercetători și al doctoranzilor din cadrul Universității din București care desfășoară activități de cercetare experimentală și de prelucrare a datelor în diverse domenii.

 Prelegerile și discuțiile din cadrul workshopului se vor desfășura la Stațiunea Zoologică Sinaia a Universității din București, iar costurile de cazare și masă vor fi suportate de ICUB.

Menționăm, de asemenea, că locurile disponibile sunt limitate, acestea urmând a fi alocate în ordinea solicitărilor de înscriere trimise pe adresa de email a Alinei Tigău (alina.tigau@lls.unibuc.ro).

Aplicații în statistică și R este cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de cursuri și workshopuri pe care ICUB își propune să le organizeze cu regularitate pe durata acestui an academic. Mai multe detalii privind programul cursurilor și temele abordate pot fi accesate aici:

 http://icub.unibuc.ro/index.php/component/jevents/eventdetail/1127/49%7C50%7C51%7C52%7C63/introduction-to-r-and-statistics?Itemid=1