Studii universitare de doctorat

Calendarul alegerilor pentru poziția vacantă de director al Școlii Doctorale de Geologie:

1-5 oct.2018 – depunere dosare

8-11 oct.2018 – desfășurarea alegerilor

12-15 oct.2018 – avizarea de către CSUD

17 oct.2018 – validarea de către Senat


Deschiderea anului universitar 2018/2019 pentru doctorat va avea loc joi 11 octombrie 2018, începând cu ora 12,30, în Aula Universității din București. Sunt așteptați toți doctoranzii. Pentru doctoranzii din anul I prezența este obligatorie (exceptând, desigur, cazurile de forță majoră). De asemenea, va avea loc și o prezentare a oportunitîților de burse DAAD și Alexander von Humboldt.


Joi, 11.10.2018, orele 10,00-14,00 toți studenții din anii I-III se vor prezenta la  Rectorat în holul din fața Aulei Magna pentru alegerea reprezentanților studenților în CSUD. Studenții se vor legitima cu cartea de identitate.

An I Doctorat
Studenții doctoranzi din anul I trebuie să prezinte la Secretariat în perioada 11-19 oct.2018 o primă formă a planului de pregătire individuală (PPI) completat cu titlul cursurilor și referatelor (acesta fac parte din anexa la planul de învățământ).
Datele de prezentare la facultate pentru completarea fișelor de înscriere în an și a contractelor de studii vor fi afișate curând.

An II-III Doctorat

Studenții doctoranzi din anii II și III vor completa fișa de înscriere  anexată  ( Fisa inscriere ANUALA 2018 doctorat-anii II+III  ) și o vor prezenta la Secretariat sau trimite pe email în perioada 11-25 oct.2018.

– Planuri de învățământ SDG

Plan inv SDG 2017-2020

Plan inv SDG 2016-2019

Plan inv SDG 2015-2018


Raportul de activitate  (Raport_Lunar_Doctorand) pentru studenții din anii I, II, III, înmatriculați la buget cu bursă,  se va prezenta la Secretariat în ultima zi din lună în vederea întocmirii actelor pentru plata burselor. În caz contrar studenții bursieri nu vor primi bursa.


– Proiect de an

 Susținerea PROIECTULUI DE AN se face la sfârșitul anului I de doctorat, pentru fiecare doctorand. Prezentarea rezultatelor obținute în primul an de cercetare au ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat și prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii doi și trei.

Doctoranzii trebuie să prezinte în cadrul școlii doctorale rezultatele obținute, într-o primă confruntare științifică la care sunt invitați conducătorii de doctorat, doctoranzii din toți anii de studiu și absolvenții Școlii Doctorale de Geologie.

Susținerea PROIECTULUI DE AN este posibilă numai dacă sunt promovate examenele și referatele din anul I și sunt completate toate cataloagele .

– Legi/Regulamente

Regulamentul studiilor univ.de doctorat UB

REGULAMENT ScDoctGeologie

HG 681

HG-134-2016-modif si complet HG 681