Studii universitare de doctorat

Activitatea în cadrul Școlii Doctorale de Geologie este reglementată de următoarele acte normative:

Regulamentul studiilor universitare de doctorat al Universității din București

Regulamentul Școlii Doctorale de Geologie

HG 681

HG-134 din 2016 cu modificări și completări ulterioare HG 681

Anunțuri de actualitate în desfășurarea studiilor în cadrul Școlii Doctorale de Geologie

________________________________________________________________________

Susținerea proiectului de an se face la sfârșitul anului I de doctorat , de către fiecare doctorand în parte. Prezentarea rezultatelor obținute în primul an de cercetare are ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat și prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii II și III.

Doctoranzii trebuie să prezinte în cadrul școlii doctorale rezultatele obținute, într-o primă confruntare științifică la care sunt invitați conducătorii de doctorat, doctoranzii din toți anii de studiu și absolvenții Școlii Doctorale de Geologie.

Susținerea Proiectului de an este posibilă numai dacă sunt promovate examenele și referatele din anul I și sunt completate toate cataloagele.

La susținere se pot prezenta și studenții din anii II și III care au restanță la susținerea proiectului de an.


  • Curs Etică și integritate academică  este un curs  obligatoriu în planul de învățământ al anului I Doctorat.

http://doctorat.unibuc.ro/2019/10/serii-de-curs-stabilite-pentru-studenti-doctoranzi-disciplina-etica-si-integritate-academica/

________________________________________________________________________

  • Studenții doctoranzi de anul I se pot prezenta la Secretariat pentru ridicarea  contractelor de studii.

Fișa de înscriere anuală se va completa de către toți doctoranzii în activitate (anii I, II, III) și se poate trimite pe adresa de email a facultății Fisa inscriere ANUALA 2019 doctorat

____________________________________________________________________________

Catalog_SDG

plan de pregătire individuală (PPI):

PPI_romana-an-I

PPI_ENGLEZA-an-I

plan de de cercetare științifică(PCSt):

 
______________________________________________________________________
  • Planuri de învățământ Școala Doctorală de Geologie 2019-2020
______________________________________________________________________
  • Pentru studenții doctoranzi care solicită întrerupere de studii, prelungire, grație sau amânare:
  1. PRECIZĂRI EXTINDERE DOCTORAT
  2. PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

  • Raportul de activitate  (Raportul_Lunar_Doctorand) pentru studenții din anii I, II, III, înmatriculați la buget cu bursă,  se va prezenta la Secretariat în ultima zi din lună în vederea întocmirii actelor pentru plata burselor. În caz contrar studenții bursieri nu vor primi bursa.