Studii universitare de doctorat

Pentru studenții admiși în Școala Doctorală de Geologie în luna octombrie 2017, susținerea proiectului de an va avea loc la 16 noiembrie 2018, ora 15.00, sala 2C, etaj II, clădirea facultății din Bd. Bălcescu nr. 1.
Cursul de Scriere științifică este un curs transversal oferit de Școala Doctorală de Geologie tuturor doctoranzilor Universității din București. Cursul este predat de către Prof. Dr. habil. ing. Mihai Emilian Popa, a fost inaugurat în anul 2017 și continuă în anul universitar curent.
Cursul de Etică și integritate academică este un curs  obligatoriu în planul de învățământ al anului I Doctorat.

An I Doctorat

Studenții doctoranzi din anul I trebuie să se prezinte la Secretariat în perioada 12-16 noiembrie 2018 pentru a completa contractele de studii.An II-III Doctorat

Studenții doctoranzi din anii II și III vor completa fișa de înscriere  anexată  (Fișa de înscriere anuală pentru 2018, doctorat, anii II și III) și o vor prezenta la Secretariat sau o vor trimite pe email în perioada 11-25 octombrie 2018.

Planuri de învățământ ale Școlii Doctorale de Geologie

Planul de învățământ al SDG pentru 2017-2020

Planul de învățământ al SDG pentru 2016-2019

Planul de învățământ al SDG pentru 2015-2018


Raportul de activitate  (Raportul_Lunar_Doctorand) pentru studenții din anii I, II, III, înmatriculați la buget cu bursă,  se va prezenta la Secretariat în ultima zi din lună în vederea întocmirii actelor pentru plata burselor. În caz contrar studenții bursieri nu vor primi bursa.


Proiectul de an

Susținerea Proiectului de an se face la sfârșitul anului I de doctorat, pentru fiecare doctorand în parte. Prezentarea rezultatelor obținute în primul an de cercetare are ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat și prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii II și III.

Doctoranzii trebuie să prezinte în cadrul școlii doctorale rezultatele obținute, într-o primă confruntare științifică la care sunt invitați conducătorii de doctorat, doctoranzii din toți anii de studiu și absolvenții Școlii Doctorale de Geologie.

Susținerea Proiectului de an este posibilă numai dacă sunt promovate examenele și referatele din anul I și sunt completate toate cataloagele.


Legi și regulamente

Regulamentul studiilor universitare de doctorat al Universității din București

Regulamentul Școlii Doctorale de Geologie

HG 681

HG-134 din 2016 cu modificări și completări ulterioare HG 681