Studii universitare de doctorat

Ciclul 3 – Studii universitare de DOCTORAT


– Planuri de învățământ SDG

Plan inv SDG 2017-2020

Plan inv SDG 2016-2019

Plan inv SDG 2015-2018


– Proiect de an

 Susținerea PROIECTULUI DE AN se face la sfârșitul anului I de doctorat, pentru fiecare doctorand. Prezentarea rezultatelor obținute în primul an de cercetare au ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat și prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii doi și trei.

Doctoranzii trebuie să prezinte în cadrul școlii doctorale rezultatele obținute, într-o primă confruntare științifică la care sunt invitați conducătorii de doctorat, doctoranzii din toți anii de studiu și absolvenții Școlii Doctorale de Geologie.

Susținerea PROIECTULUI DE AN este posibilă numai dacă sunt promovate examenele și referatele din anul I și sunt completate toate cataloagele .

– Legi/Regulamente

Regulamentul studiilor univ.de doctorat UB

REGULAMENT ScDoctGeologie

HG 681

HG-134-2016-modif si complet HG 681