Departamentul Inginerie Geologică

Școala de inginerie geologică a fost fondată în anul 1948 prin înfiinţarea Institutului de Geologie și Tehnică Minieră, primul centru național de educație dedicat minelor și metalurgiei, exploatării gazelor și petrolului, geologiei economice și geologiei inginerești, condus de academicianul Nicolae Petrulian.

Școala de inginerie geologică a funcționat la Institutul de Mine (1952-1957), Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie (1957-1974), Facultatea de Geologie, Geografie şi Biologie (1974-1989) iar din 1989 ca departament de Inginerie geologică al Facultății de Geologie și Geofizică din Universitatea din București.

DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU

STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

Corp profesoral

Conf.dr.ing.   Mihaela STĂNCIUCU

Lect.dr.ing.    Rozica Irina MIRCEA

Lect.dr.ing.    Mihaela Luminița SCRĂDEANU

Prof.em.dr.ing. Daniel SCRĂDEANU

Prof.dr.   Giuliano TEVI

Cercetători (norma de baza)