ERASMUS

ERASMUS    – Noutăți!!

S-a  lansat selecția centralizata pentru mobilități de studii Erasmus 2020-2021. Aceasta va fi efectuată la nivelul UB, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus. 

Vor fi scoase la concurs un număr de 160 de locuri pentru 2020-2021 pentru toate facultățile UB. Acest numar va putea fi  suplimentat în funcție de candidaturile primite și considerate eligibile.

Criterii de eligibilitate:

  • sa fie student/masterand/doctorand al Universitatii din Bucuresti in momentul selectiei si pe durata stagiului;
  • sa fie integralist după ultima sesiune de examene;
  • sa fie absolvent cel putin al primului an de studii in momentul inceperii mobilitatii;
  • studentii din anul terminal vor pleca in semestrul II al programului de master, cu conditia admiterii la master.

Criterii de selectie:

  • rezultatele academice din anul universitar anterior;
  • prezentarea unei scrisori de intentie (intr-o limba straina);
  • prezentarea unui curriculum vitae in format Europass (intr-o limba straina);
  • cunostinte lingvistice intr-o limba straina dovedite cu inscrisuri.

Candidații pot trimite aplicația online până pe data de 25 noiembrie 2020, ora 12:00.  Ulterior finalizării selecției, rezultatele selectiei vor fi transmise facultatilor, în vederea pregătirii academice a bursierilor pentru stagiu.

Lista parteneriatelor Erasmus disponibile pentru 2020-2021 se gaseste aici: https://drive.google.com/drive/folders/1I48vha6o0aP62IxG23E22hQaO8PX5RHQ?usp=sharing)


S-a lansat selecția pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898). 

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

·  să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);

·  să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,

·  să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);

·  să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);

·  să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);

·  să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

 Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii. Conditii admitere Aix Marseille University            Conditii admitere Sapienza University of Rome                                             Conditii admitere Stockholm University     Conditii admitere Tubingen University

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

    · Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

    ·  Membrii comisiei de selecție: Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus, Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

     ·  Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,

     ·  Membrii comisiei de contestații: Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+, Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

1.      Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,

 2.      Motivația efectuării mobilității Erasmus (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),

 3.      Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

 Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020. 

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției. 

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.

___________________________________________________________________________

Eberhard Karls Universitaet Tübingen pune la dispoziția studenților din universitățile partenere CIVIS burse de studii finanțate prin Programul Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners al Baden-Württemberg Foundation. În calitate de partener al Alianței CIVIS, Universitatea din București are alocate două burse Baden-Württemberg, pe durata semestrului al doilea din anul academic 2020-2021 (în perioada martie – iulie 2021).
 
Informații privind criteriile de selecție și de finanțare se regăsesc în documentul atașat, iar știrea se află la adresa https://unibuc.ro/lansarea-selectiei-pentru-doua-mobilitati-de-studii-finantate-prin-programul-baden-wurttemberg-scholarship-for-civis-partners-in-cadrul-eberhard-karls-universitaet-tubingen/.
 
Selecția pentru aceste două burse are loc la nivelul UB, iar termenul limită de aplicație este 10 noiembrie 2020, ora 14:00.