Admitere

REZULTATE ADMITERE în anul I la studii universitare de LICENȚĂ

Admisi GEOLOGIE buget+taxa

Admisi INGINERIE GEOLOGICA buget+taxa

Admisi GEOFIZICA buget+taxa

Candidații admiși la buget au obligatia de a confirma locul  prin prezentarea diplomei de bacalaureat în original în perioada 17, 18, 19 sept.2019 (9.00-15.00). In caz contrar se va pierde locul la buget din vina exclusivă a candidatului.

Candidații care au diploma de bacalaureat în original la dosar pot confirma telefonic: 0213181557, 0213181588

____________________________________________________________________________

REZULTATE ADMITERE în anul I la studii universitare de MASTER

Admisi AG buget

Admisi EBSRM buget

Admisi GBA buget

Admisi IGGA buget

Admis AG taxa

Admisi IGGA taxa

Admisi EBSRM taxa

Admisi GBA taxa

ADMISI Romani Pretutindeni

Candidații admiși la buget au obligatia de a confirma locul  prin prezentarea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență (adeverință promoția 2019) în original în perioada 17, 18, 19 sept.2019 (9.00-15.00). In caz contrar se va pierde locul la buget din vina exclusivă a candidatului.

Candidații care au diplomele  în original la dosar pot confirma telefonic: 0213181557, 0213181588

____________________________________________________________________________

  1. Cazare anul I

Studentii admisi in anul I, care nu domiciliaza in Bucuresti, pot depune cererea de cazare (fisier atasat) prin fax (+4021-318.15.57) sau email (secretariatgg@gmail.com). Studentii proveniti din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate, sau cei pentru care s-a dispus ca masura de protectie plasamentul, beneficiaza de prioritate la cazare.

Cerere de cazare CERERE-DE-CAZARE-2019

  1. Admitere la ciclul de studii universitare de LICENȚĂ

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Admiterea în anul I la studii universitare de licență se va face pe baza mediei de la Bacalaureat la toate cele trei programe de mai jos

Nr. crt. Programul de studii Nr.locuri   buget  Nr. locuri  cu taxă 
Forma de învățământ
1. Geologie 6* 36  Invățământ cu frecvență (IF)
2. Inginerie geologică 12* 66
3. Geofizică 14 38
Total 32 140

Din cele 32 de locuri bugetate, un numar de 4 locuri sunt pentru absolventi de licee din mediul rural

*2 locuri pentru românii de pretutindeni
  • 1 loc buget, cu bursă, specializarea Inginerie Geologică
  • 1 loc buget, fără bursă, specializarea Geologie
*  în cazul în care candidații doresc un  anume program de studiu, locurile se pot repartiza acolo unde există mai multe solicitări, dar fără a depăși numărul de locuri alocate

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE – Acte necesare inscriere

Calendar admitere

2-15 sept. 2019 –  înscrieri

16 sept. 2019 – afișare rezultate,  după ora 16,00

17, 18, 19 sept.2019  – confirmare locuri prin prezentarea diplomelor în original

20 sept. 2019 – rezultate finale

Înscrierile se fac la comisia din Str.Traian Vuia nr.6 (sediul facultății)

Observație: taxa de înscriere la admitere la studii universitare de licență – 150 lei (indiferent de nr.de opțiuni – se achită la înscriere)

Taxa de școlarizare (pt.locurile cu taxă) pt.anul 2019-2020 pentru studii universitare de licență – 3100 lei/an

   REZULTATE ADMITERE iulie 2019

Rezultate admitere după confirmări:

Lista finală ADMIȘI GEOLOGIE buget+ taxă

Lista finală ADMIȘI INGINERIE GEOLOGICA buget+ taxă

Lista finală ADMIȘI GEOFIZICĂ buget-taxă

Atenție!

Candidații declarați admiși la BUGET trebuie să confirme locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat în original. In caz contrar vor pierde locul la buget din vina exclusivă a candidatului. Confirmările se fac la sediul facultății din Str. Traian Vuia nr.6.

Candidații din  lista de așteptare și candidații admiși la taxă (care au avut prima opțiune buget) pot prezenta, de asemenea, diploma de bacalaureat în original pentru confirmarea locului la buget ca urmare a retragerii și neconfirmării locurilor de către unii candidați admiși la buget.

Confirmarea locurilor se face în perioada 26, 27, 28 și 29 iulie 2019  – între orele 9,00-14,00 (vineri și luni) și 9,00-12,00 (sâmbăta și duminica)

Candidații care au diploma de bacalaureat în original la dosar pot confirma telefonic: 0213181557, 0213181588.

Candidații care doresc să-și retragă actele trebuie să vină personal în perioada de confirmări mai sus menționată. Secretariatul va fi închis pentru concediu legal de odihnă în perioada 1-31 august 2019.

______________________________________________________________________________

2. Admitere la ciclul de studiitudii universitare de MASTER

Admiterea în anul I la studii universitare de Master va avea loc în sesiunea Septembrie 2019

Nr. crt. Programul de studii Nr. locuri

buget

Nr. locuri taxă Nr.locuri români de pretutindeni Nr.locuri Cont Propriu Valutar (CPV) Forma de învățământ
B (buget cu bursă) FTB (buget fără taxă, fără bursă)
1. Applied geophysics/ Geofizică aplicată (AG) 14 36 0 0 0 Invățământ cu frecvență (IF)
2. Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale (EBSRM) *
15** 34 1* 0 0
3. Inginerie geologică și geotehnică ambientală (IGGA) 15 35 0 0 0
4. Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (GBA) 14 36 0 0 0
5. Geofizică 0 0 0 0 0
TOTAL 58 141 1 0 0

*  în cazul în care candidații doresc un  anume program de studiu, locurile se pot repartiza acolo unde există  solicitări, dar fără a depăși numărul de locuri alocate și capacitatea de scolarizare pe program de master

** din care 5 locuri prioritare (domenii economice prioritare ale României)

 Forma de concurs:

40% Interviu (pe probleme de Geologie structurală, Hidrogeologie, Geotehnică şi fundaţii, Geofizică aplicată şi ambientală, Geobiologie aplicată – în funcție de programul de studiu)

60% Media anilor de studii + media examenului de licenţă/diplomă

Criterii de departajare (în caz de medii egale pe ultimul loc de la buget):

  1. Media de la licență
  2. Media anilor de studii

Calendar admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2019

2-15 septembrie 2019  – înscrieri (Luni-Vineri 9,00-14,00, Sâmbătă și Duminică 9,00-12,00) .

Înscrierile se fac la comisia din Str.Traian Vuia nr.6 (sediul facultății)

16 septembrie 2019  – interviu, ora 9,00 – Sala de Consiliu, Str.Traian Vuia

16 septembrie 2019  – afișare rezultate, după ora 16,00

17, 18, 19 septembrie 2019 – confirmare locuri prin prezentarea diplomelor în original

20 septembrie 2019 – rezultate finale

     Acte necesare  la înscriere

a) Fișa de înscriere
b) Diploma de licență în original sau copie certificată conform
cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2019 ;
c) Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul ;
d) Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu
originalul;
e) Adeverință medicală-tip, din care să rezute că este apt
pentru facultatea la care candidează;
f ) Trei fotografii 3/4
g) CI sau pașaport în copie;
h) Chitanța de plată a taxei (se plătește la înscriere)
i) Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara
României, conform prevederilor legale în vigoare

Observație: taxa de înscriere la admitere la studii universitare de master- 150 lei (indiferent de nr.de opțiuni – se achită la înscriere)

Taxa de școlarizare (pt.locurile cu taxă) pt.anul 2019-2020 pentru studii universitare de master – 3100 lei/an