ADMITERE

Admitere la studii universitare de LICENȚĂ – Sesiunea  IULIE 2020

https://admitereonline.unibuc.ro/

Programul de studii universitare de licenţă Forma de învăţământ Forma de concurs Locuri la BUGET Locuri    CU TAXĂ
Geologie IF – învățământ cu frecvență 100% media de la bacalaureat 18 42
Inginerie geologică IF – învățământ cu frecvență 100% media de la bacalaureat 36 84
Geofizică IF – învățământ cu frecvență 100% media de la bacalaureat 18 42

taxa de școlarizare 3100 lei anual.

 taxa de admitere150 lei (indiferent de numărul de opțiuni). Pentru înscrierea online taxa de înscriere se reduce cu 25%, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 13.05.2020, respectiv 112 lei.

CALENDAR ADMITERE

ÎNSCRIERI : Se poate opta fie pentru depunerea fizică a dosarelor de concurs, fie pentru înscrierea online. Înscrierile se vor desfășura în perioada 8-26 iulie 2020.

Depunerea fizică a dosarelor de concurs se face în sediile din Traian Vuia nr.6 și N.Bălcescu nr.1, zilnic între orele 900-1400, sâmbăta și duminica 900-1200.

REZULTATE:  27 iulie 2020 (după ora 1000)

CONFIRMARE LOCURI prin prezentarea diplomei de bacalaureat: 27-28-29 iulie 2020 (zilnic între orele 900-1400)

REZULTATE FINALE: 30 iulie 2020

ACTE NECESARE pentru INSCRIE :

– fișa de înscriere (generată de aplicația on-line)

– diploma de bacalaureat (scanată/fotografiată și încărcată în aplicație). Pentru confirmarea locului la buget candidatul va fi obligat să o aducă la Secretariat în termenul specificat

– carte de identitate (scanată/fotografiată și încărcată în aplicație)

– certificat de naștere (scanat/fotografiat și încărcat în aplicație)

– certificat de căsătorie (unde este cazul – scanat/fotografiat și încărcat în aplicație)

– adeverință medicală tip din care reiese apt pt.facultate sau clinic sănătos (scanată/fotografiată și încărcată în aplicație)

– 3 fotografii 3/4 cm (pe hârtie fotografică – vor fi aduse la confirmarea dosarului)

– chitanța de plată a taxei de înscriere la admitere (generată de program/dovada plății on-line)

– numai pentru persoanele care solicită scutire de taxă de admitere (copii de pe certificatele de deces ale părinților-orfani de ambii părinți; adeverință de personal didactic/didactic auxiliar a susținătorilor legali; părinte încadrat în UB)