Taxe

Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Taxa de școlarizare pentru studii universitare de licență este de 3250 lei/an de studiu
Taxa de școlarizare pentru studii universitare de master este de 3250 lei/an de studiu
Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat este de 6300 lei/an de studiu

Datele până la care se plătesc tranșele aferente taxei de școlarizare sunt:

  • pentru semestrul I – 30 octombrie
  • pentru semestrul II – 15 martie

Taxa de școlarizare se poate achita:

  1. Cash la Casieria Universității din București (Șoseaua Panduri nr. 90-92, sector 5, 050663, Bucureşti, România) conform programului de încasări afișat pe site la adresa https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-financiar-contabila/biroul-financiar/
  2. Utilizând portalul de plăți online al Universității din București https://po.unibuc.ro/studiu_licenta.php
  3. Prin virament bancar în contul Facultății de Geologie și Geofizică (BCR):

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
COD FISCAL: 4505502
CONT IBAN: RO65RNCB0076010452620302 (contul IBAN al Facultății de Geologie și Geofizică) BANCA BCR
Explicaţia: Taxă studiu licenţă /master /doctorat /Nume şi prenume student /Facultatea de Geologie și Geofizică/Anul de studiu

Dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată, în cazul plății online) trebuie adusă la secretariat sau trimisă pe adresa de email: secretariatgg@unibuc.ro

Mai multe detalii despre taxe găsiți la adresa https://unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/