Programe studii

La Facultatea de Geologie și Geofizică studiile sunt organizate pe trei cicluri:

  1. Studii universitare de LICENȚĂ cu durata de 3/4 ani
  2. Studii universitare de MASTER cu durata de 2 ani
  3. Studii universitare de DOCTORAT cu durata de 3 ani

Studii universitare de LICENȚĂ – Domeniul INGINERIE GEOLOGICĂ (4 ani: 240 credite)

  1. Inginerie geologică
  2. Geofizică

Studii universitare de LICENȚĂ – Domeniul GEOLOGIE (3 ani: 180 credite)

  1. Geologie

Studii universitare de MASTER – Domeniul INGINERIE GEOLOGICĂ (2 ani: 120 credite)

1. Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală (IGGA)
2. Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale (EBSRM)
3. Geofizică Aplicată / Applied Geophysics – limba engleză (AG)
4. Geobiologie Aplicată în Conservarea Patrimoniului Natural și Cultural – interdisciplinar cu domeniul Știința Mediului
(GBA)

Studii universitare de DOCTORAT – Domeniul GEOLOGIE (3 ani: 180 credite)