Oferta profesionala

Oferta studiilor ACADEMICE ale Facultății de Geologie și Geofizică deschide absolvenților toate domeniile activităților profesionale (fundamentale și aplicative) dedicate investigării, evaluării și exploatării resurselor minerale, proiectarea utilităților necesare explotării acestora și a celor care depind în mod fundamental de condițiile GEOLOGICE:

 • domeniul aplicativ: Inginerie geologică 
 • domeniul aplicativ: Geofizică
 • domeniul aplicativ: Geologie

__________________________________________________

Oportunități de carieră

 • Ingineri geologi
 • Geofizicieni
 • Geologi
 • Cadre didactice și cercetători în învățământul universitar
 • Cercetători în cadrul institutelor de cercetare
 • Cercetători în geologie petrolieră
 • Cercetători în mineralogie, petrografie și geochimie
 • Cercetători în paleontologie
 • Specialiști în stații geoservice
 • Specialiști în gestiunea deșeurilor și a substanțelor chimice
 • Inspectori de mediu
 • Auditori de mediu
 • Experți hidrogeologi
 • Analiști în probleme de resurse și economie mondială
 • Specialiști în managementul hazardelor naturale
 • Specialiști în gestionarea și managementul resurselor minerale
 • Muzeografi
 • Experți gemologi
 • În marile companii petroliere
 • În cadrul societăților de prospecțiuni și explorări pentru hidrocarburi și pentru minereuri
 • În firmele de explorare și exploatare a gazelor naturale
 • Pe platformele de foraj marin
 • În institutele și firmele care se ocupă de protecția mediului, de lucrări geotehnice, hidrotehnice și de construcții