Oferta profesionala

Oferta studiilor ACADEMICE ale Facultății de Geologie și Geofizică deschide absolvenților toate domeniile activităților profesionale (fundamentale și aplicative) dedicate investigării, evaluării și exploatării resurselor minerale, proiectarea utilităților necesare explotării acestora și a celor care depind în mod fundamental de condițiile GEOLOGICE:

 • domeniul aplicativ: Inginerie geologică 
 • domeniul aplicativ: Geofizică
 • domeniul aplicativ: Geologie

__________________________________________________

Debușee profesionale

 • Profesori și cercetători în învățămîntul preuniversitar și universitar;
 • Geologi
 • Ingineri geologi;
 • Geofizicieni

          Absolvenții celor trei programe de studii pot  fi:

 • Cercetători în geologie petrolieră și mineralogie;
 • Specialiști în stații geoservice;
 • Specialiști în gestiunea deșeurilor și a substanțelor chimice;
 • Inspectori în evaluarea și monitorizarea calității solurilor;
 • Muzeografi;
 • Evaluatori ai pietrelor prețioase;
 • Cercetători în cadrul instituțiilor de cercetare;
 • Analiști în probleme de resurse și economie mondială;
 • Specialiști în managementul hazardelor naturale, gestionarea și managementul resurselor minerale;
 • În marile companii petroliere;
 • În cadrul societăților teritoriale de prospecțiuni și explorări pentru hidrocarburi și pentru minereuri;
 • În schelele de foraj, în firmele de explorare și exploatare a gazelor naturale și a substanțelor radioactive;
 • Pe platformele de foraj marin;
 • În institutele și firmele care se ocupă de protecția mediului de lucrări geotehnice, hidrotehnice și de construcții