Planuri de învațământ Master

COORDONATORI PROGRAME DE MASTER

1. Inginerie geologică și geotehnică ambientală (IGGA): conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU

2. Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale (EBSRM): prof.dr.ing. Marius STOICA

3. Applied geophysics / Geofizică aplicată (AG): conf.dr.ing. Bogdan NICULESCU

4. Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (GBA) – interdisciplinar: lect.dr.ing. Alexandru ANDRĂȘANU

Planuri de învățământ