Planuri de învațământ Master

COORDONATORI PROGRAME DE MASTER

1. Inginerie geologică și geotehnică ambientală (IGGA):

conf.dr.ing. Mihaela STĂNCIUCU și asist.dr.ing. Mihai SAMOILĂ

2. Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale (EBSRM):

prof.dr.ing. Marius STOICA

3. Applied geophysics / Geofizică aplicată (AG):

conf.dr.ing. Bogdan NICULESCU

4. Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (GBA)-master interdisciplinar: 

lect.dr.ing. Alexandru ANDRĂȘANU

Planuri de învățământ