Sesiunea Iunie – Iulie 2021

Facultatea de Geologie și Geofizică organizează examen de finalizare a studiilor în sesiunea iunie – iulie 2021, astfel:

Examenul de finalizare a studiilor pentru studii universitare de licență/master constă în prezentarea și susținerea lucrării de licență/disertatie pentru toate programele de studii. Susținerea lucrării de licență/disertație se va face “față în față”

Perioadă înscrieri pentru sustinerea examenului de licență/disertație: 22 iunie – 02 iulie 2021

Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor licență/master se va face fizic la secretariatul Facultății de Geologie și Geofizică sau on-line pe adresa de email a secretariatului secretariatgg@unibuc.ro

Dosarul de înscriere pentru sustinerea examenului de licență/disertație:

– fișa de înscriere (completată cu titlul lucrării scris cu MAJUSCULE)

– declaraţie pe propria răspundere că lucrarea de licenţă/dizertatie este rezultatul muncii studentului, vizată de coordonator

– fişa de lichidare (completată doar cu datele personale, datată și semnată)

– 2 poze color, ¾ pe hârtie fotografică, în ţinută office (vor fi aduse de absolvent la susținerea examenului de licență/disertație);

– lucrarea de licență/disertaţie format print și electronic pe CD, însoțită de referatul profesorului coordonator  (se poate depune la înscriere sau la Secretarul comisiei)

– documentele din dosarul personal de student (diploma de bacalaureat/licenţă, CI, certificat de naștere, certificat căsătorie, în copii certificate conform cu originalul, vor fi adaugate la dosarul de înscriere de către secretarul de an)

Dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licență/disertație conține și:

– certificatul de competență lingvistică (va fi adăugat la dosar de către secretarul de an);

Formularele pentru înscrierea la examenul de licență/disertație:

Candidații care se înscriu la examenele de finalizare a studiilor sunt rugați să completeze și formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților: absolventi.unibuc.ro

Absolvenții care se înscriu on-line (pe email) trebuie să transmită pe adresa secretariatgg@unibuc.ro documentul pdf rezultat din completarea formularului date contact. Formularul date contact transmis pe email nu trebuie semnat având în vedere că se trimite alături de celelalte documentele de înscriere.

Plată examen de licență/disertație nepromovat

Taxa pentru susținerea examenului de finalizare (de la a treia prezentare) este de 100 lei, cu aprobarea Conducerii Facultății, pe bază de cerere depusă la secretarul de an. Această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se depune/transmite la secretariat.