Sesiunea  Ianuarie – Februarie 2023

 

Dosarul de înscriere pentru sustinerea examenului de licență/disertație va cuprine următoarele documente:

1. Fișa de înscriere (completată cu titlul lucrării scris cu MAJUSCULE)

2. Declaraţie pe propria răspundere că lucrarea de licenţă/disertație este rezultatul muncii studentului, vizată de coordonator

3. Fişa de lichidare licență/disetație (completată doar cu datele personale, datată și semnată)

4. Poze color 2 buc. ¾ pe hârtie fotografică, în ţinută office (în cazul înscrierii pe email-ul secretariatului acestea vor fi aduse de absolvent la susținerea examenului de licență/disertație)

5. Lucrarea de licență/disertaţie format print și electronic pe CD (se poate depune la înscriere sau la secretarul comisiei)

6. Referatul profesorului coordonator

7. Diploma de bacalaureat/licenţă, CI, certificat de naștere, certificat căsătorie, în copii certificate conform cu originalul, (documentele aflate în dosarul personal de student vor fi adaugate la dosarul de înscriere de către secretarul de an)

8. Certificatul de competență lingvistică (dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licență conține și aceste document care va fi adăugat la dosar de către secretarul de an)

 

Candidații înscriși la examenele de finalizare a studiilor sunt rugați să completeze și formularul electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților: absolventi.unibuc.ro

Absolvenții care se înscriu on-line (pe email) trebuie să transmită pe adresa secretariatgg@unibuc.ro documentul pdf rezultat din completarea formularului date contact. Formularul date contact transmis pe email nu trebuie semnat având în vedere că se trimite alături de celelalte documentele de înscriere.

 

Plată examen de licență/disertație nepromovat

Taxa pentru susținerea examenului de finalizare (de la a treia prezentare) este de 100 lei, cu aprobarea Conducerii Facultății, pe bază de cerere depusă la secretarul de an. Această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI).

Dovada plății se depune/transmite la secretariat.