LICENȚĂ

Admitere în anul I la studii universitare de LICENȚĂ – Sesiunea Iulie 2018

Nr. crt. Programul de studii Nr.locuri buget Nr.locuri absolvenți licee situate în mediul rural (buget) Nr. locuri taxă
1. Geologie 24 36
2. Inginerie geologică 64 4** 52
3. Geofizică 24 36
Total  112 *  4** 124 *

* – sub rezerva aprobării de către Senatul Universității din București

** – lista liceelor din mediul rural Centralizator licee rural pe judete_2017-2018

Admiterea în anul I la studii universitare de licență se va face pe baza mediei de la Bacalaureat la toate cele trei programe de studii afișate mai sus.

Criterii de departajare (în caz de medii egale pe ultimul loc de la buget):

1. Media la Lb.română (de la examenul de bacalaureat)

2. Media la proba a doua de la examenul de bacalaureat

 

Calendar admitere sesiunea IULIE 2018

9-25 iulie 2018 –  înscrieri

26 iulie 2018 – afișare rezultate,  după ora 16,00

27, 28, 29 iulie 2018 – confirmări rezultate

29  iulie 2018 – rezultate finale